YARDIM SEVERLİK VE GÜVEN

YARDIM SEVERLİK VE GÜVEN

Yardımseverlik insanların sosyal hayatında önemli yere sahip olan bir davranış şekli, kişilik özelliği, bencillik dürtüsü doğal olarak içimizde hep var, ama bazılarımız bu dürtüyü bir şekilde dizginleyebiliyor.

peki neden iyilik yaparız? Neden bazı insanlar önce “ben” değil de “biz” der? Yardımseverlik kendiliğinden, birdenbire mi oluşur, yoksa iyilik yapmak için çok mu düşünürüz? Harvard üniversitesinden bir grup araştırmacı (psikolog, biyolog ve matematikçi) bir araya gelerek bu sorunun cevabını araştırmış. nature’da yayımladıkları sonuçlara göre önsezilerine güvenen kişiler iyilik ve işbirliği yapmaya daha meyilli oluyor.

Yardımseverlik, insanların birbirlerine içinden gelen bir istek ile oluşur, Birisi size yardım ettiğinde illa ki sizde ona borçluymuşsunuz gibi hissedersiniz. Yardımlaşma bundan doğar.

Mesela ; Cüzdanınızı kaybettiniz. Fakat nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Arkanızdan gelen bir bayan sizin cüzdanınızı düşürdüğünüzü gördü ve arkanızdan cüzdanınızı vermek için geldi. Bu bir yardımdır.

Eğer o cüzdanı alıp paraları harcasaydı bu bir yardımseverlik olmayacaktı.

Eski dönemler incelendiğinde toplumda insanlar arası yardımlaşma ve güven çok daha fazladır. Günümüze yaklaştıkça bireyler birbirinden uzaklaşmakta ve sağduyularını kaybetmektedirler.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanlar birbirinden uzak, sanal bir dünyada yaşamaya başlamıştır, Bu durum toplumun sosyal yapısını derinden sarsmaktadır.

Toplumda yardımlaşma ve sağduyunun sağlanabilmesi için birtakım önlemlerin alınması gerekir.

Örneğin bu onu da var olan çeşitli derneklere yenileri eklenebilir, Yardımsever gönül adamları bu kurumların başlarına getirilmelidir.

Tekrar etmek gerekirse sağlam bir toplum yapısı için yardımlaşma olmazsa olmazdır, Ancak bu yardımlar gizli yapılmalı sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir.

İslam dini iyilik ve yardımlaşmayı kimseyi incitmeden, Allah rızası için yapmayı emretmiştir.

Nitekim bu husus Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir: “Ey iman edenler! Sadaka verdiğiniz kimselere başa kakmak, incitmek suretiyle

o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah’a ve ahirete inanmadığı hâlde sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin

Durumuna düşmeyin…

” Hz. Peygamber de bu konuda şöyle buyurmuştur: “Kim kardeşine

Yardım ederse Allah da ona yardım eder.

Kim bir Müslüman’ın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.

Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını örter.

“İyilik, yardımseverlik ve cömertlik Bilgiyi seven öğrenmeye hevesli bir adam varmış, Her akşam yattıktan sonra şu soruyu sorarmış kendisine “Bugün yeni ne öğrendim? ” Eğer öğrendiği yeni bir şey yoksa hemen kalkar, bir kitap karıştırır, mutlaka yeni bir şey öğrenirmiş.

Bana göre biz de her akşam kendimize şu soruyu sormalıyız: “Bugün hangi iyiliği yaptım?”, “Hangi insanı sevindirdim?” Eğer cevabımız hayır ise, hemen kalkıp bir şeyler yapmalıyız.

Oğlumuzu, kızımızı, uyurken öpebilir, eşimize onu çok sevdiğimizi söyleyebilir, uzun süredir gereksiz yere dargın olduğumuz bir yakınımızı telefonla arayıp onunla barışabiliriz.

Bir gün iyilik yapmak isteyebilir, fakat; gücümüz yetmeyebilir, belki de ömrümüz yeterli olmayabilir.

Bu yüzden iyilik yapmayı asla ertelememeliyiz. Bugünün iyiliğini yarına bırakmamalıyız.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir