VİCDAN VE MERHAMET

VİCDAN VE MERHAMET

En Büyük Adalet; Vicdan Ve Merhamettir.

Vicdan aynı zamanda adalet duygusudur “Hak verme” duygusudur.

İnsanlar kötülüğü; vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar.

Özellikle çıkarlarını düşünen insanların çoğaldığı, fedakârlığın azaldığı yerlerde ”hile, ahlaksızlık” bu kadar artarken ve insanlar ikiyüzlü olurken, paranın saltanatı ”merhameti ve vicdanı susturmak için” her türlü hilekârlığa başvururken! Nasıl adalet ile zulüm bir yerde barınmaz ise vicdanın çalışmadığı yerde de merhamet barınamaz.

Vicdan ve merhamet boş bir duygu değildir, Güzel bir duygudur? Kelime itibarı ile cümlenin içinde bile yer alırken durum bildiren bir cümledir, Vicdan ve merhamet dediğimiz zaman insanın kalbine, dünyada hissedilebileceği ne kadar özel his varsa, aklımıza getiren bir kelimedir.

Vicdan, kişiyi kendi davranışlarıyla ilgili olarak bir yargıda bulunmaya yönelten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerinde dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan, kişiye doğruyu ve iyiyi yapma yükümünü de yükleyen içsel güç merhamet; bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü.

Ben bu iki kavramın insan karakteri üzerindeki gücüne inanırım, Biri yoksa öteki çöptür, Bir insan merhamet duygusunu barındırmıyorsa içinde, vicdanı gram sızlamıyor demektir.

Hayatta hepimiz olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmış, bir mücadelenin eşiğine düşmüşüzdür.

Böyle zamanlarda kendini fazlasıyla hissettiren bu kavramlar gündeme gelir sonra unutulur gider.

Son yıllarda giderek insanların yalnızlaştığına, birbirine karşı acımasız ve sevgisiz davrandığına, öfke, şiddet ve tahammülsüzlüğün arttığına, korkuların çoğaldığına, merhamet ve vicdan duygusunun azaldığına şahit oluyoruz.

Maalesef insanların varoluşundan beri dünya üzerinde süregelen savaşlar ve terör olayları insanlığın kanayan yaralarıdır.

Hiçbirinin binlerce insanın hayatını kaybetmesine, sakat kalmasına değecek bir nedeni yoktur.

Bütün bu olumsuzluklara bir de aile içi, akraba, komşu ve çevreyle ilgili iletişim bozuklukları, dolayısıyla zorlaşan öfke kontrolü

sebebiyle toplum geneline baktığımızda yorgun, mutsuz, umutsuz ve huzursuz bir toplum olduğumuz aşikâr!

İnsan denilen varlık birçok duygularla donatılmıştır, bunların başında insan olmanın temel değerlerinden biri olan en önemli yüce duygu ”vicdan ve merhamet” gelir.

Küçük yaşlarda gelişmeye başlayan vicdanımız, ahlaki değerler, örfler, adetler, ananeler, haklar, toplumsal yargılar gibi değerleri eksiksiz olarak uygulamamızı bekler, Küçük yaşlarda anlarız hayatın bazı kuralları ve yasakları olduğunu…

Önce ailemizde, çevremizde ve daha sonra da toplumda öğrenir, içsel hale getiririz bu kuralları, yasakları…

Kişilerin, kendi niyetleri ya da davranışları hakkında, kendi ahlaki değerlerini temel alarak, yaptıklarını veya yapacaklarını ölçüp biçtikleri bir kişilik özelliği olmasının yanında, en yüce duygularımızdan biri olma özelliğini de taşır Vicdan.

Vicdan bir adalet duygusudur, insanlar bu adalet duygusundan yoksun oldukları zaman kötülük yaparlar.

Ve bu kötülük yapan, çıkarcı, ahlaksız, paranın esiri olmuş insanlar artarken, diğer yandan bu durumla doğru orantılı olarak vicdanını, merhametini susturan, hileci insanlar da hızla artar.

Adalet ve zulüm nasıl ki bir arada olamıyorsa, vicdanın olmadığı yerde merhametini susturan insanlar olacaktır elbet.

Daha iyi, daha güzel, daha aydınlık barış dolu, umut dolu, mutlu ve huzurlu bir dünya için her yerde vicdanımızla birlikte, merhamet duygusunun oluşması dileğimle…

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir