(Uzman Görüşüne göre) DOKTOR HASTA İLİŞKİSİ

(Uzman Görüşüne göre)

DOKTOR HASTA İLİŞKİSİ

NOT: İKİ BÖLÜM OLARAK KÖŞEME TAŞIYORUM

Doktor Hasta İlişkisi ( 1. BÖLÜM )

Doktor hasta ilişkisi sağlık hizmeti uygulamasının merkezindedir ve hastalığın hem teşhisinde hem tedavisinde yüksek nitelikli sağlık hizmeti verilmesi için şarttır.

Başarılı bir hekim-hasta iletişimi; hekim ile hastanın işbirliğini geliştirmekte, teşhis ve tedavi sürecinde başarıyı arttırmaktadır. Hekim-hasta iletişimindeki başarısızlıklar ise yanlış tedavilere, hastalarda memnuniyetsizliklere sebep olmasının yanında hekimlerde de tükenmişlik sendromu, karamsarlık ve duygusuzluk gibi durumlara yol açmaktadır.

Hekimlerin hastalarıyla yaptıkları görüşmelerde aksayan yönlerin tespiti ve iletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlar 1960’lı yıllardan bu yana araştırılan bir konudur.

Yapılan çalışmalar ile hekim-hasta iletişiminde izlenmesi gereken stratejilerin yanında kaçınılması gereken davranışlar da tespit edilmiştir.

Genellikle iletişimi güçleştirici pek çok durumun söz konusu olduğu bir ortamda sürdürülen hekim-hasta görüşmelerinde başarılı bir sonuç almak için bu stratejiler son derece önemlidir.

Bu çalışma ile uluslararası literatürde kabul görmüş hekim-hasta iletişimi uygulama şeması ve bileşenleri tanıtılmıştır.

Doktor hasta ilişkisi sağlık hizmeti uygulamasının merkezindedir ve hastalığın hem teşhisinde hem tedavisinde yüksek nitelikli sağlık hizmeti verilmesi için şarttır.

Doktor hasta ilişkisi çağdaş tıp etiğinin temellerinden birini oluşturur. Birçok üniversite, öğrencilerine en baştan, hastanelere ayak basmadan bile önce, hastalarıyla profesyonel bir yakınlık kurması, hastaların şereflerini korumaları ve mahremiyetlerine saygı göstermeleri öğretir.

Önem: Bir hasta doktorunun yeterliliğine inanmalı ve ona güvenebileceğini hissetmelidir. Birçok doktor için, hastalarıyla iyi bir ilişki kurmak önemlidir. Bazı tıbbi uzmanlıklar, örneğin psikiyatri ve aile hekimliği, patoloji veya radyoloji gibi başka uzmanlıklardan daha fazla doktor hasta ilişkisini vurgular.

Doktor hasta ilişkisinin niteliği iki taraf için de önemlidir. Karşılıklı saygı, bilgi, güven, paylaşılan değerler, hastalık ve yaşam

hakkındaki bakış açıları ve mevcut zaman açısından ilişki ne kadar iyi olursa hastanın hastalığı hakkında, iki tarafa da aktarılan bilginin miktarı ve niteliği o kadar iyi olur, teşhisin kesinliği kuvvetlenir ve hastanın bilgisi artar.

Bu ilişkinin zayıf olduğu yerde doktorun tam bir değerlendirme yapma becerisi tehlikeye girer, tıbbi tavsiyeyi bilfiil uygulamaya dair rızanın azalmasına neden olarak hastanın teşhise ve önerilen tedaviye güvenmemesi olasıdır.

Böyle durumlarda ve tıbbi görüşlerin gerçek bir ayrılığının olduğu vakalarda başka bir doktordan ikinci bir görüş istenebilir veya hasta başka bir doktora gitmeyi seçebilir.

Doktor Üstünlüğü Sorunlar

Aşağıdaki sorunlar tam anlamıyla ele alınmazsa doktor hasta ilişkisini karmaşıklaştırabilir veya olumsuz olarak etkileyebilir.

Doktor üstünlüğü Doktor, bilgi ve referans sahibi olduğu için hastadan üstün görülebilir ve ev sahibi de genelde odur.

Doktor hasta ilişkisi hastanın acısı ve onu kendisinin geçirmesindeki kısıtlı becerisi tarafından da karmaşıklaşır, potansiyel olarak çaresizlik ve doktora bağımlılık durumuyla sonuçlanır.

Doktor, hastayla ilişki kurabilmek ve iletişimi en iyi hale getirmek için en azından bu eşitsizliklerin farkında olmalıdır.

Hastanın kendi bakımının en üst sorumluluk derecesini alması yönünde motive edilmesiyle birlikte paylaşılan bir bakım olması doktor hasta ilişkisi için daha da yararlı olabilir.Yarar sağlayıcı veya memnuniyet verici En etkili tedavi belirlemenin veya tedaviden kaçınmayla karşılaşılmasının doktorla hasta arasında bir dizi nedenden ötürü anlaşmazlık yarattığı durumlarda ikilem ortaya çıkabilir.

Böyle vakalarda, doktorun olumsuz tedavi seçeneklerini ve istenmeyen bilgiyi doktor hasta ilişkisindeki baskıyı en aza indirirken hastanın genel fiziksel sağlığına ve en iyi ilgilerine yarar sağlayacak şekilde sunmanın stratejilerine ihtiyaç duyar.

DOKTOR HASTA İLİŞKİSİ 2. Bölüm gelecek sayıda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir