USTAYA ÇIRAK VERİLİRKEN ETİ SENİN KEMİĞİ BENİM DENİRDİ

USTAYA ÇIRAK VERİLİRKEN

ETİ SENİN KEMİĞİ BENİM DENİRDİ

İnsan boş bir tablo gibi doğmuyor, Ciddi bir yetenek potansiyelinde doğuyor ama hangi ortamda yetişirse onun özelliklerini alıyor, İnsan beyni öğrenmeye son derece açık. Öğrenme sosyal olarak aktarılıyor.

Öğrenmede genetik mirastan çok insanoğlu modellemeyle öğreniyor, bu nedenle öğrenmede usta-çırak ilişkisi çok dikkat çeken bir ilişkidir.

Mesleklerin, özellikle de geleneksel mesleklerin sürdürülmesinde usta-çırak ilişkisinin önemli bir yeri vardır. Mesleğe yeni bireyleri kazandırmak ve böylece onun sürdürülebilirliğini sağlamak için yanına çırak alan ustalar, çırak seçiminde başta

Çalışkanlık, sadakat, iyi bir aileden gelmek ve ahlaklı olmak gibi belli kriterleri gözetirler.

Ustalar, kendilerine, “Eti senin kemiği benimdir” denilerek teslim edilen çırakların, âdeta ikinci babaları olurlar. Onlara, meslek öğretmenin yanı sıra, iyi bir insan olmaları için de yardımcı olan ustalar, yetiştirdikleri çıraklarının ahlaki, insani ve sosyal sorumluluklarını da üstlenirler.

Çıraklar da ustalarını saygın bir konuma yerleştirirler ve onlara karşı hiçbir şekilde saygısızlık etmezler. Çıraklar, ileriki

Dönemler de ustaları ile anılırlar, ustalık dönemlerinde de ustalarının itibarından istifade ederler.

Ustanın, çırağı olacak kişinin gözlerindeki o parıltıyı gördüğü zaman başlayan ve olmuş bir meyvenin yere düşmesi gibi ustanın kollarından ayrılana kadar geçen eğitim sürecidir.

Çırak bir gün gelecek yuvadan ayrılacak ama usta yine usta, çırak yine çırak kalacaktır.

Günü geldiğinde çırak bir başkası için usta olacak ve hırsının kurbanı olmadan bütün bilgi birikimini bir başka çırağa aktaracaktır,

bu döngü bu şekilde devam edecektir.

Usta çırak ilişkisi tarihi geçmişe dayanan bir öğrenme yoludur. Osmanlı Devleti’n de “Lonca Teşkilatı” olarak işleyen bu yöntem uzun yıllar varlığını korumuştur.

Bu kuruluşa tüm esnaflar üye olarak birlik sağlardı. Üretimi yaparken usta çırak ilişkisi ile işi öğrenmek isteyenlere yardımcı olurlardı.

Öğrenmenin en etkili yollarından biri de usta çırak ilişkisidir. Usta çırak ilişkisinde insanlar bir işi usta gözetiminde öğrenir.

Usta gözetiminde olmak işin daha kolay ve doğru öğrenilmesini sağlar. Usta çırak ilişkisinde gerekli olan şey işinin profesyoneli bir usta ve işi öğrenmeye çalışan bir çırak vardır.

Bur da önemli olan husus ustanın çırağı iş ortamında uygulamalı olarak eğitmesidir. Ustanın ilk işi çırağa gözlem yaptırmaktır. Belli bir süre geçtikten sonra çırağa kendi de yardım ederek asistanlık yaptıran usta, belli bir süre sonunda işe alışan çırağı yardımsız çalıştırır. Bu sayede çırak o işin ehli olmaya başlar ve ustalığını kanıtlar.

Usta çırak ilişkisinde uygulama ve tecrübe söz konusu olduğu için kalıcı bir öğrenme yöntemi olarak kabul edilir.

Her şeyin daha iyi anlatılabileceği bir yol vardır, Yeter ki onu bulmaya,

Yaşamakta bir sanat olduğunu kabul edersek, bu dünya bir imtihan dünyası olduğunu düşünürsek, hayatımızın akışı içinde atalarımızdan çok şey öğrenebiliriz

Uygulamaya ve ufkumuzu bu doğrultuda genişletmeye uğraşalım.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir