TÜRKLERİN TARİHİNİ TETKİK ETTİM

TÜRKLERİN TARİHİNİ TETKİK ETTİM

Oğuzlar büyüklerine son derece bağlı saygılı idiler. Küçükler büyüklerin ellerinden öper, büyüklerde onları boyunlarından öperlerdi. Uzun zaman ayrı kalıp buluştuklarında birbirlerine sarılmaktaydılar.

Söz ulunun, su kiçiğin” (küçüğün). Oğuz atasözü ataya değer verildiğini anlatmaktadır.

Selam usulü “Baş eğdirip, ağır basmaktı. Destan kahramanlarının erdemleri cesur ve merhametli olmak güçsüzleri, yaşlıları korumak, yoksullara yardım etmekti, zayıflara, yaşlılara sataşanlar, yolculara, saldıranlar oğuzların katında kötü insanlardı.

Osmanlılar döneminde imarethaneler, aşevleri ve muhtaç yaşlılara hizmet verdikleri bilinmektedir.

Bilindiği gibi,18-24 Mart tarihleri arası “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizdeki yaşlı insanlarımızın kendilerine özel bir hafta çerçevesinde hatırlanması, sorunlarının ele alınması, mutluluklarının paylaşılması hiç kuşkusuz çok sevindiricidir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Huzurevlerini ziyaret, düzenlenen toplantılar da, yaşlı insanlarımızın ülkemizdeki durumlarının iyileştirilmesi ve daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerinin sağlanabilmesi açısından da oldukça yararlıdır.

Amerikalı bir sosyolog der ki:

Türklerin tarihini tetkik ettim. Dikkatimi bir şey çekti. Türkler kısa zamanda Devletler kurup uzun saltanatlar sürmüşler. Sebebini araştırdım şu kanaate vardım:

Türklerde çok kuvvetli bir aile yapısı vardır. Kadınla erkeği biri birine bağlayan kanun nizamından ziyade Din, Namus, iffet ve sözdür.

Her ne kadar geçmişte bir Türk erkeği üçten dokuza ş…. olsun demek suretiyle, karısını boşayabiliyor idiyse de karakter sahibi bir Türk erkeğinin ağzından bu bir çift sözü çekip alabilmek dokuz çift manda gücüne ihtiyaç vardır.

Müminlerin iman yönünden en mükemmeli ahlakça en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız kadınlara karşı en iyi davrananızdır. Hadis-i Şerif

Saygı ve sevgi dinimizin emri ahlaki değerlerimizin temel taşıdır. Büyüklere saygı küçüklere sevgi göstermek güzel ahlaktır.

Bir toplumda Büyüklerin sayılması, gereken hürmetin gösterilmesi çok önemlidir. Toplumun huzurlu ve mutlu bir şekilde

devamı buna bağlıdır.

Büyüklerini saymayan toplumlar yıkılıp gitmeye ve bu süreç içinde birçok sıkıntı çekmeye mahkûmdurlar.

Aslında hürmet edilenler değil hürmet edenler kazanır.

En küçük tolum ailedir. Bir ailede büyükler sayılmıyor ve gereken hürmet onlara gösterilmiyorsa o ailede huzur ve mutluluk olmayacağı gibi, böyle bir aileden başarılı ve kıymetli fertler de yetişmez.

Büyüğünü saymayan aile fertleri değersizleşir ve kıymetlerini kaybederler. Toplumda kötü işleri yapan kişilerin böyle büyüklerini saymayan ve dolaysıyla aile düzeni olmayan aile fertleri arasından çıktığı unutulmamalıdır.

Demek ki bizler bu gün büyüklerimizi sayıp, hürmet etmezsek yaşlanınca aynı muameleyi görerek cezamızı çekeceğiz demektir.

Atalarımız da “iyilik yap iyilik gör” “ne ekersen onu biçersin” gibi harika özlü sözlerle dikkat çekilmiştir.

Nitekim peygamberimiz (s.a.v.) “küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.” Buyurmuşlardır.(Tirmizi)

Ayrıca bütün insanlara karşıda görevlerimiz vardır.

Hiç kimse hakkında peşin fikirli olmamak, kimseye haksızlık etmemek, kendimize olmasını istemediklerimizi başkasına yapmamalıyız, onlara sevgiyle yaklaşıp imanın ve inancının yüceliğini diğer insanlara haliyle yani yaşayarak anlatmak herkesin imrendiği bir kişi olmaya çalışmak görevimizdir.

Vesileyle 18 Mart Şehitler gününü Başta Çanakkale Şehitleri olmak üzere; Bütün Şehitlerimizi ve Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyor manevi hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bir Fatiha okuyor yüce rabbimden rahmetler diliyorum.

Hoşça kalın Dostça kalın ama gönül kapınızı asla kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir