TRAFİK VE İNSAN

TRAFİK VE İNSAN

Ülkemizde de özellikle 1 950’li yıllardan günümüze büyük

bir gelişme kaydeden karayolu ulaşım, yük ve yolcu

Taşımacılığı için vazgeçilmez bir sistem olarak karşımıza

Çıkmaktadır.

Trafik kazaları açısından da en büyük sıkıntı

bu noktada başlan1aktadır.

Yine özellikle ülkemizde karayolu taşımacılığı veya ulaşır diğer ulaşım türleri arasında en çok kullanılanıdır.

Karayolu taşımacılığı ülkemizde 0/o95, ABD de %27,2 ve Aln1anya da ise o/o58,2 oranında kullanılmaktadır Dolayısıyla bizde karayolu taşımacılığı gelişmiş ülkelere göre neredeyse 2-3 kat fazla

Kullanılmaktadır.

Bu da şüphesiz trafik kazalarının artmasında önemli rol oynamaktadır.

Ayrıca taşıt parkındaki hızlı artış, ve buna karşın kara yolu uzunluk ve kalitesinde bu artışa uygun bir değişimin olmaması ise ayrı bir çıkmazı oluşturmaktadır.

İstatistikilere baktığımızda, artan araç sayısına paralel oranda trafik kaza sayısı ve kayıpları halen artmaktadır.

Buna göre son 30 yıllık dönemde (Tablo 1) nüfusumuz yaklaşık 2 kat, motorlu taşıt sayısı 29 kat, kaza sayıs1 16 kat, ölü sayısı 2.4 kat, yaralı sa yı sı 7. 5 kat artmıştır.

(SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

6.Cilt, 3.Sayı (Eylül 2002) Alıntıdır.

İnsan haklarının kaynağı, “insan doğası” ve bu doğanın özünde var olan “insan onurudur”, Tüm insanlar, insan olmanın gereği olarak, bu haklara din, dil, ırk, cinsiyet, toplumsal köken, ulusal aidiyet vb. hiçbir ayırım gözetilmeksizin “eşit” bir şekilde sahiptirler.

Yani, insan hakları “evrenseldir”; zamandan, mekandan, ekonomiden ve kültürden bağımsız olarak insanın varoluşuyla birlikte vardır.

Sosyal hayatımızda kimseye zarar vermemeye ve kimsenin hakkını yememeye özen gösteririz. Bilerek ya da bilmeyerek hak yemekten çekinir ve buna göre yaşamaya çalışırız.

Trafik hayatımızın bir parçası olduğuna göre aynı hassasiyeti trafik içinde de göstermemiz gereklidir.

Trafik kurallarının konulmasının başlıca sebeplerinden biri de kişilerin trafikteki haklarının belirlenmesidir.

Hem trafik düzeninin bozulmaması için hem de trafikte başkalarının hakkını çiğnememek için trafik kurallarına muhakkak riayet edilmelidir.

Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde bir başkasının canına ya da malına zarar verebiliriz.

Trafik kuralları sürücülerin can ve mal güvenliklerini sağlamak için konulmuştur.

Bu kurallara uymamak kişi haklarını ihlal ettiği gibi hayatlarına da kastedebilir.

“Kim bir canı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur.”

Günümüzde çevre sorunları son yıllarda giderek artış göstermektedir.

Bu sorunların sonucunda, mevsimler değişmekte, buzullar erimekte, soluduğumuz hava zehirle yüklenmekte, kulaklarımız, gözlerimiz ve beynimiz; gürültü beton ve metal kirliliği ile dolmaktadır.

Karayolu ulaşım sistemlerinin çevreye ve insana verdikleri zararlar farklı boyutlarda ve farklı özelliklerdedir.

Çevreye en zararlı karayolu ulaşım sistemi ise özel araçtır. Enerji tüketimi, atık maddesi ve gürültü kirliliği en fazla, kapasitesi ise en düşük ulaşım sistemi özel araçtır.

Bu nedenle özellikle kent içinde zorunlu olmadıkça özel araç yerine alternatif ulaşım türleri (toplu taşım, bisiklet, yaya) kullanılmalıdır.

Karayolu trafik kazalarının kişiye, topluma ve kamuya verdiği

Zararların yanında çevreye de büyük zararları bulunmaktadır.

Trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım kazasız günler geçirmeniz dileği ile

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir