ŞÜKRETMEK GEREK

ŞÜKRETMEK GEREK

Başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır.

Bu düşünce bize hayatın özetini veriyor. Hayatta başladığın her şey bir şekilde sona da erecek, Bir acı çekiyorsan bu mutlaka sona erecektir.

Dahası hayat zaten sona erecektir. Onun için yaşamın bu kuralını aklından çıkarma. Hiç bir şey o kadar uzun sürmez. Doğar, olgunlaşır ve ölür.

Güzellikler de çirkinlikler de elbet son bulur. Çirkinliğe tahammül edilmediği için sanki sona ermeyecekmiş gibi azap verir. Oysaki güzellikler ve iyi şeyler göz açıp kapayıncaya kadar biter, gider…

Allah, var ettiği her şeye bu âlemde bir ömür biçmiştir; mesele bu ömür içinde iyi, doğru ve Güzel’in gereğini yapabilmektedir.

Bunun gereğini yapabilenler, geriye bir eser bırakmış sayılabilirler, Bunun gereğini yapamayanların geriye bıraktıkları ise hayırla yad edilecek şeyler değildir.

Atalar, “İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri!” derken kastettikleri, insanın insan olma memuriyetinin gereğini ifa edebilmiş olup olmamasıdır.

Bu memuriyeti ifa edemeyenler de geriye bir şeyler bırakır ama onların geride bıraktıkları, bir eşekten arta kalan semer mesabesinde, sadece “maldır, dünyalık mal…

Yunus Emre hayatının sonuna doğru coşkun bir ırmak gibi olmayı bırakıp durgun bir deniz gibi sükunete kavuşur. İnsanın çalkantılı, inişli çıkışlı, gürültülü, coşkulu olduğu zamanlar ırmak gibi olma zamanlarıdır.

İnsan o çağlarında denize doğru akarken varacağı yerde huzura kavuşmak isteğindedir.

Bu aslında insan olmanın doğal seyridir, Ruhun huzur bulması için önce coşkun nehirler gibi akıp sonra teslimiyet denizine ulaşması gerekir.

Allah’a teslim olmak ruhumuzun amacı olarak ortaya çıkar. Allah’a ulaşmış ruh, denize ulaşmış ırmak gibidir.

Said Nursi, “İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder “der.

Her şeyin Allah’ın kontrolünde olması insana güven verir. İnsan bindiği uçağın pilotuna güvenirse huzur içinde seyahat eder.

Eğer kâinatın kaptanına güvenmiyorsak huzurlu olamayız. Ama her olayın Allah’ın emriyle gerçekleştiğini bilirsek vekâleti O’na vermiş oluruz.

Vekâleti vermek O’nun bizim adımıza en iyi kararı vereceğine inanmaktır.

Yunus Emre bütün olaylar karşısında Allah’a teslim olmuştur. Onda aynı zamanda kulun Allah’a güven bağını kuvvetlendirme çabasını da görürüz.

Şükür; Hayatın Gerçek Güzelliği, Hayat size şükrettiğinizde huzur verir, Gerçek anlamda şükretmek veya teşekkür etmek muhteşem bir enerji kaynağıdır.

Şükrettiğinizde şükrettiğiniz şey daha iyi ve huzurlu olur, Siz daha iyi olursunuz ve tüm evrensel enerji, çevrenizdeki negatif enerjiyi yok eder.

Şükretmek hayatın en güzel duygusudur.

“bir gün gelir herkes kendi yoluna gider her şey nasıl başladıysa öyle biter”

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir