SİNCAN ÇANKIRILILAR DERNEĞİ İÇİN DÜŞÜNDÜKLERİM

SİNCAN ÇANKIRILILAR

DERNEĞİ İÇİN DÜŞÜNDÜKLERİM

Dernek binamıza üyelerimizi ve hemşerilerimizi tüm çağrılara rağmen düzenlediğimiz toplantılara katılımın az olduğu bir gerçektir.

Ayrıca Derneklerin eskisi gibi çekici olmadığı gerçeğini de biliyoruz.

1-Bunları yaşarken yeni adımlar atılabilmesi için toplumun genç isimleri, derneklerin gençleri bünyesine katması için Çankırı’mızın köklü kültürü olan Yâran kültürünü gelecek kuşaklara aslına uygun aktarabilmesi için gönüllü değişik komisyonlar kurularak bu komisyonlara yasal maddi imkânlar sağlanması ve Gençlik; komisyonu kurulması.

2- Çankırı ilimizin Damak zevki olan Çankırı yemekleriyle ilgili girişimler yapılması için gönüllü kişilerce komisyon kurulması

3- Çankırı el sanatlarıyla ilgili gönüllü kişilerce komisyonu kurulması

4- spor faaliyetlerini benimseyen gönüllü kişilerce komisyon kurulması

5- ilköğretim ve lise seviyesindeki okul idarecileriyle görüşerek gönüllü bir komisyonun kurulması.

6-Çankırı müzik ve halk oyunları ile ilgili gönüllü bir komisyonun kurulması.

Bu yapılması gerekenlere arka çıkmak sayılan etkinlikleri yaşatabilmek için Sincan ilçemizde ki okullar da hatırı sayılır miktarda Çankırılı idarecilerimizin olduğu ve onların çalışmalarına engel olunmayacak şekil de öğretim kurumlarıyla işbirliği yaparak Çankırı ilimizin örf adetlerini gelenek göreneklerini yaşatabilmek için gençlere etkinlik yolunu sevdirmeliyiz ve velilerle sıkı bir işbirliğine girmeliyiz.

Okul sıralarındayken, hem okullarına hem de Derneklerine olan aidiyet duygusunun verilmesi gerektiğine inanıyorum.

Sorun temelde gençlere cazip gelen şeyler sunulmamasından kaynaklanıyor.

Okul çağındaki çocukların sosyalleşebileceği etkinlikler yapıla bilinir ise ve bu sayede kendilerini derneğin bir parçası olarak hissedecekleri muhakkaktır.

Okullarımız, her şeyden önce toplum için kültürüne ve diline sahip çıkan, ileride de kurumlarına sahip çıkacak bireyler yetiştirmek için var.

Kültürel faaliyetler dışında toplumun sorunlarına da çözüm üretmek için çalışmalar yapmalıdır diye düşünüyorum.

Gençler, dernek yönetimlerinde teşvik edilir ve onlara alan açılırsa belki de daha çok sorumluluk alabilirler.

Bu sorunların çözümünün tartışılması çok güzel ve gönüllü bir gençlik komisyonu oluşturulursa daha bir başarılı olunur mu?

Tabii ki Gençlerin Derneklerden uzak kalma sebebi kurumların büyük oranda cezbedici olmamasından kaynaklanıyor.

Benim küçüklüğümde Saygı Sevgi içinde sohbetler yapmak, tavla oynamak ve televizyon seyretmek dahi cezbediciydi ve derneklerde vakit geçirebiliyorduk.

Bugün bilgisayar ve Playsation önemli bir unsursa bunlara da yer verilmeli. Yani, çağ değişip dernekler bunun gerisinde kalmamalıdır.

Ayrıca okullar, derneklerle uzaklaşmış durumda, bununda sebebi hepimiz biliyoruz ki siyasi ve ekonomidir.

Şu an okullardaki çocukların büyük kısmı Hemşeri derneklerinin verdiği örf adetlerden gelenek göreneklerden habersiz olarak Toplum içindeki yerlerini alıyorlar, dolaysıyla kendi yöresinden bir haber yetişiyorlar.

Yani burada okulun da teşvik edici olması gerekiyor. Çünkü dernekler, birlik ve beraberliğimiz için çok önemli. Ne yapıp ne edip derneklerimizi tekrar çekim merkezine dönüştürebilmek zorundayız.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir