SILA-İ RAHİM, AKRABA ZİYARETİ

SILA-İ RAHİM, AKRABA ZİYARETİ

Hısım ve akrabalarımız geniş anlamda ailemizin birer parçasıdır.

Akrabalarımız, zor zamanlarımızda yanımızda olan, üzüntümüzü paylaşan, iyi günümüzde sevincimizi paylaşan kişilerdir. Onlarla kuracağımız ilişkiler, diğer kan bağımız olmayan kişilerle kuracağımız ilişkilerden daha iyi olmalıdır.

Akrabalık bağlarını korumak, hem dinen hem de toplumsal açıdan büyük önem arz eder.

Bu bağın korunması için de akrabaların birbirlerini ziyaret etmesi gerekir, Akrabalar, birbirlerini ziyaret ederlerse birbirlerine duydukları sevgi artar, aralarında muhabbet duyguları oluşur ve bunun sonucunda toplumsal huzur sağlanır, Ayrıca, dinen de güzel bir işte bulunulmuş olunur.

Akrabalarımız bize ailemizden sonra en yakın kişilerdir. Aramızda kan ve gönül bağı vardır.

Akrabalarımızı ziyaret ettiğimizde aramızdaki sevgi ve saygı kuvvetlenir, Böylece onlarla yakınlık kurarız, İyi ve kötü günlerimizi onlarla paylaşırız.

Bu nedenle böyle günler dışında da onları sık sık hatırlamalıyız. Onlar yeri gelir anne-babamız gibi bizimle ilgilenir, yeri gelir sohbetleriyle dostumuz olur.

Her zaman nasıl olduklarını sormalıyız, Bu şekilde onlar da bizi ziyaret etme isteği duyarlar, İnsanın ailesi ve akrabalarıyla birlik içinde olması önemlidir.

Bu yüzden bizlere düşen görev, akrabalarımızı ziyaret etmek, hal ve hatırlarını sormak, dara düştüklerinde onlara destek olmaktır.

Akraba ve yakınları ziyaret etme, hallerini ve hatırlarını sorma, gönüllerini alma anlamında bir İslam ahlakı terimi.

İslam’da insanlar arası ilişkilere önem verildiği gibi özellikle yakınlardan başlayarak anne ve babanın ve sırayla diğer akrabaların ziyaret edilip gözetilmesi prensibi son derece önemlidir.

Halit b. Zeyd (Ebu Eyyüb el-Ensari) hazretlerinden rivayet edildiğine göre bir adam Hz. Peygamber’e gelerek: “-Ya Rasulallah; beni Cennete sokacak bir ibadet söyler misiniz?” dedi… Rasulüllah şu cevabı verdi:

“Allah’a ibadet eder ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılar, zekât verir ve sıla-i rahm edersin” (Buhari, Zekat, 1).

Peygamber Efendimizin bu kadar önemle üzerinde durduğu ve yapıldığı zaman Müslümanların Cennete girmelerine sebep olacağını

haber verdiği sıla-i rahim; her türlü hayır işlerinde akraba ve yakınların görülüp gözetilmesidir.

Gerek ayetlerde, gerek hadislerde, bunun, namaz, zekât gibi farz ibadetlerden hemen sonra zikredilmesi, İslam’daki önemini göstermektedir.

Alimler sıla-i rahimde bulunmanın vacib olduğu görüşündedirler.

Bunun, terkedilmesi, yani akraba ve yakınlarla olan ilgisinin kesilmesi, büyük günah sayılmıştır. Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor:

“Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının” (en-Nisa, 4/I);

Bayramdır, tatildir derken kaçınılmaz son geldi, Evet akraba ziyaretleri, Yaşça büyük olanlar bu konuda pek hevesli olsalar da gençler özellikle sorulan sorular ve kuşak farkı sebebiyle bu ziyaretlere biraz soğuk bakıyorlar.

Oysa Ailelere, akrabaları çocuklarına tanıştırmada önemli görevler düşüyor, Anne-babalar akraba ziyaretlerine önem verip onları iyi anlatırsa, çocuklar da bu ilişkilerden zevk almaya başlayacaklardır.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir