ÖNCE İNSAN OLALIM

ÖNCE İNSAN OLALIM

Size saygı duyulmasını mı istiyorsunuz? Galiba evet diyorsunuz?

Peki, kimlere saygı duyarız? Elbette insan olana saygı duyarız.

“Hayatta her şey olabilirsin; Fakat mühim olan hayatın içinde “İNSAN” olabilmektir” Şems-i Tebrizi

Evet, önce “İNSAN” olmak gerek, “İnsan olmak; ne din işidir, ne eğitim, ne para, ne de başka bir şey. İnsan olmak; sadece vicdan işidir.”

İnsan olmayan birisi hangi dine, hangi mezhebe inanırsa inansın ne kadar inançlı olduğunu söylerse söylesin, adaletli ve vicdanlı olmaz ise hiç bir şey ifade etmez.

İster Müslüman, ister Hristiyan, ister Budist olalım, İster Türk, ister Çerkez, ister Laz, ister Kürt, olalım, İster Alevi, ister Sünni, ister Şii olalım, Biz bu memlekette hep birlikte yaşamıyor muyuz?

Aynı okullarda okuyup, aynı sıralarda oturup, aynı öğretmenlerden eğitim almıyor muyuz? Askerlikte aynı koğuşu paylaşıp, bu vatan için şehit olmuyor muyuz?

İş hayatında aynı odada çalışıp, aynı apartmanda bir arada yaşamıyor muyuz? Aynı fırından ekmek almıyor muyuz? Aynı marketten alış veriş yapmıyor muyuz? Aynı takımı tutmuyor muyuz?

Ne olursak olalım önce insan olalım.

İster doktor olalım, İster hemşire, İster avukat olalım, İster mühendis, İster zengin olalım, İster fakir, İster patron olalım,

İster işçi, Unvanlarımız olabilir isimlerimizin önünde İnsan olmadıktan sonra neye yarar.

Yatlarımız, katlarımız, lüks arabalarımız olabilir, Belki de hiçbiri olmaz bir gecekondumuzdan başka.

Sıradan bir vatandaş da olabiliriz gündelik yaşayan, Ne olursak olalım, önce insan olalım.

Devletten maaş alıp etrafa fitne-fesat saçmayalım İnsanların aralarını açmayalım, Kötülük tohumları ekip, fitnelere yol açmayalım, Bunları yapan insan olamaz

Bunları yapana saygı duyulmaz, Yeter ki ayrıştıran, çatıştıran olmayalım Yeter ki fitneye, fesada fırsat vermeyelim.

Allah (cc) Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

“Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür.” (Bakara Suresi -191. Ayet) Şems-i Tebrizi’nin dediği gibi;

“Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun, Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi?” Makamlar gururlanma yeri değildir

Makamlar geçicidir, hizmet yeridir, Kimse bulunduğu makamda baki değildir, İnsanlar makamların geçici olduğunu bilmeli.

Ahirete giderken bir kum tanesi götüren var mı?

Gerçekten de para, mal, mülk şöhret ve makamlar gelip geçicidir. Makam ve zenginliğin, Dünya’nın en zengin insani olarak bilinen Süleyman Peygambere ve en güçlü hükümdarı kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman’a bile kalmamıştır.

624 yıl hüküm süren (1299-1923)Üç kıta ya hükmeden bir Dünya imparatorluğunun padişahı Kanuni Sultan Süleyman,

“Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir.” demiyor muydu?

Biz, “Gururlanma Padişahım, Senden Büyük Allah Var!” diyen bir milletin evlatlarıyız.

Osmanlı İmparatorluğu’nda gelenek haline getirilmiş olan padişah olsa da neticede fani bir insan olduğunu ona unutturmamanın bir yoludur.

“Gururlanma Padişahım Senden Büyük Allah Var” demek.

Yavuz Sultan Selim’in (I Selim) halife olmasıyla birlikte başladığı söylenen bu gelenekte yeni padişah olan şehzadeye tahta çıkışında ve daha sonra da bayram günlerinde, cülus törenlerinde, cuma namazlarında paşaların hep bir ağızdan bu sözü söyleyerek ona ölümlü olduğunun her daim hatırlatılması, kibirden uzak tutulması için söylenmiştir.

“Ne olursak olalım, önce insan olalım diyen değerli üst ad yazar

Bekir Yılmaz’dan alıntıdır”.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir