MADDE BAĞIMLILIĞI VE GENÇLİK

MADDE BAĞIMLILIĞI VE GENÇLİK

Madde Kullanımı tıp alanında tanımlı klinik bir sorun gibi görünür. Aslında, bireysel sağlık ve sosyal yapı üzerinde eşzamanlı ve çok boyutlu etkileri olan bir sorundur. Bu ikisi arasında karşılıklı etkileşen bir ilişki vardır.

Dolayısıyla tedavi işlemleri ile koruyucu, önleyici önlemler aynı devamlılık içinde yer almaktadır.

Kısaca; iyi resmedilmiş ulusal nitelikli bir politika aynı zamanda kapsamlı bir mücadele silahı anlamına gelmektedir.

İşsizlik, umutsuzluk ve karamsarlık genç neslin karşısında sıra dağlar gibi uzanıyor…

Üstelik bu sorunların altında ezildikçe toplumdan dışlanan gençler için durum daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor

Gençleri topluma kazandırabilmek, onları ülkenin yararlı birer birey olabilmeleri için, İslam’ın hassasiyetini ve sporun yararlarını kendilerine uygun bir dille anlatmakla mümkündür.

İslam’ın önemli birleştirici özelliğini ve sporun önemini gençlere anlatacak olan kişiler, elbette yüksek dini ve spor kültürüne sahip olmaları yanında, pedagoji hatta sosyolojik formasyona sahip olmaları kaçınılmazdır.

Bir genci madde bağımlılığından kurtarıp spor salonlarına getirebiliyorsanız, spor ahlakı verebiliyorsanız, sizden daha mutlu insan olamaz.

Hatta gençleri bu bataklığa saplanmadan spora kazandırırsak çok daha iyi olur.

2013 yılında Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından uyuşturucu kullanma oranındaki artışı Açıklanan rapora göre, Türkiye’de 15-24 yaş grubundaki gençler arasında hayatında bir kere uyuşturucu kullananların oranı yüzde 2 olarak ortaya çıkmıştır.

Avrupa da ise bu oran yüzde 29’dur. Avrupa veya diğer batı ülkelerine göre uyuşturucu kullanımı istatistiklerinde son sırada olsak da ülkemiz risk altındadır.

Bunun başlıca sebepleri, dünyada üretilen afyonun yüzde 92’sinin Afganistan’da üretilmesidir.

Pazarının da batı ülkeleri olması nedeniyle transferde ülkemiz risk altında.

Riskin diğer bir sebebi de genç nüfusumuz.

Türkiye’de genç nüfusun ruh ve beden sağlığını riske atacak madde kullanımı ve istismarı, suç işleme, şiddet eğilimi ve gençlerin her türlü risk davranışları ile ilgili tutumlarını incelemek ve riskli davranışlar sonucu sorun yaşayanları topluma kazandırmak büyük önem taşıyor.

Konusunda uzman ve başarılı akademisyenlerin bir araya gelerek kurduğu Toplum,

Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin en önemli amaçları arasında gençler üzerinde yürütülecek teorik araştırmalar ve uygulamalar ile gençlerin toplum dışına itilmemeleri, ruh ve beden sağlıklarını koruyabilmeleri için toplumsal, bireysel risk yaratacak davranışları engellemek ve gençler üzerinde bu risklere karşı farkındalık yaratmak yer alıyor.

Sözlerimi sonlandırırken bağımlılığın bir suç değil, bir sağlık ve eğitim sorunu olduğunun bilinmesini isterim

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir