KÜTÜPHANECİLİK HAFTASI VE KÜTÜPHANELERİN ÖNEMİ

KÜTÜPHANECİLİK HAFTASI

VE KÜTÜPHANELERİN ÖNEMİ

Kütüphane Haftası; Türkiye’de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanır.

Haftanın amacı, öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmektir.

Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyurulur.

Okullarda kütüphanenin yararlarından söz edilir. Kütüphanelerde uyulması gereken kurallar öğretilir.

Yaşadığımız yüzyıl bilgi, ilerleme dönemidir, Kitaplar bilime giden yoldur. Çağımızın buluşlarını kitap, dergi gazete gibi yayın organlarından izleriz.

Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır. Bizi dünyadaki gelişmelerden, değişmelerden haberdar eder.

Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta “Kütüphaneler Haftası” olarak kutlanır.

Bu haftada kitap okumanın ve kütüphanelerin öneminden bahsedilir, kütüphanelerin sorunları ve çözüm yolları tartışılır, halka kütüphane bilinci aşılanmaya çalışılır.

Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir. Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane, Asurlular zamanında kurulmuştur.

Osmanlı imparatorluğu döneminde de kitaba ve kütüphaneye büyük önem verilirdi. O dönemden zamanımıza kadar gelen büyük kütüphaneler vardır.

BELGELERLE ATATÜRK VE KÜTÜPHANELER

Dr. Hakan ANAMERİÇ bir yazısında Şunlara yer vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 29 Ekim 1923’ten itibaren yeni bir yapılanma sürecine girmiş, kendini meydana getiren sosyal, hukukî, kültürel, bilimsel ve siyasî kurumlarını oluşturmaya başlamıştır.

Bu sosyal kurumlar arasında ülkemiz topraklarında uzun bir geçmişe sahip olan kütüphaneler de bulunmaktadır.

Kütüphaneler, toplumsal düzen içerisindeki diğer kurumlarla birlikte yeniden yapılanma sürecine cumhuriyetin ilanından hemen sonra dahil olmuşlardır.

Bu süreç, Türkiye Cumhuriyeti’nin

Yeni devlet yapısı içerisinde, toplumsal düzeni oluşturacak başlıca kurum olan

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerekli resmî

Düzenlemelerle sürdürülmüştür.

Çalışmada yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hükümetlerinin kütüphaneler ile ilgili yaptığı yasama çalışmaları, 1923-1938

Yılları arasında bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanan belgelerle birlikte incelenecektir. Çalışmanın amacı, sözü edilen dönem içerisinde, dönemin siyasî gücünün / yapısının toplumsal birer kurum olan kütüphanelere olan bakış açısını, arşiv belgeleri ve resmî yazışmalardan örneklerle ortaya koymak, ulu önder Atatürk’ün bu konudaki çalışmalara

Yaptığı katkı ve önerileri vurgulamak, Cumhuriyetin ilk dönemindeki yeniden yapılanma çalışmalarında kütüphanelere ne şekilde yer verilmiş olduğunu ispatlamaktır.

Ben kitap okumayı ve anlatmayı çok severim. Bence bütün insanlar kitap okunmalıdır kitap okuyan insan çok mutlu ve huzurlu olurlar tıpkı benim gibi Sizde sakın kitap okumayı ihmal etmeyin.

İşte bu düşüncedendir ki Tüm bunların yansıra kendime göre daha çok Çankırı ve Çankırı kültürü ve edebiyat ile ülkemiz Tarih ağırlıklı konuları içeren yıllardır imkânlarım ve ücreti karşılığı aldığım ve hediye kitaplarla dolu olan çalışma odamdaki gözüm kadar koruduğum.

Hemen her birisiyle çok zaman geçirerek çokça yararlandığım yüzlerce bulunan bana göre çok zengin olan

“KÜTÜPHANEMDEKİ TÜM Eserleri” Dört yıldır Başkanlığını yaptığım Sincan Çankırılılar Derneğine uyumlu çalışan yönetim kurulumuzun kararları doğrultusunda (360 Adet) kitaplarımı ve ahşap kitaplığımı DERNEK KÜTÜPHANESİ OLUŞTURTUĞUMUZ Ofisimizdeki odamıza 18.07.2020 tarihinde Kitap Demirbaş numaraları ile Sincan Çankırılılar Derneği kütüphanesine Dernek Başkanı Necati ÜLKER BAĞIŞIDIR Diye etiketleyerek huzur içinde bağışladım.

Bu değerli kitaplardan kendim çok yararlandım istedim ki diğer insanlarda yararlansın.

KÜTÜPHANELER İÇİN YAZILMIŞ ÖZLÜ SÖZLERE BAKTIĞIMIZDA

Bir kitaplık, bir cezaevi kapatır. (Seneca)

Kitaplık kurmak, ibadethane yapmak kadar kutsaldır. (Victor Hugo)

Çok kitap sahibi olmak marifet değil, kıymetli bir kütüphane kurmak önemlidir. (Mustafa Kutlu)

Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık okuyunuz. (Samuel Johnson)

Kütüphaneler kültür evleridir, Parayı kasa, bilgileri kütüphane saklar.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir