KÜLTÜRÜN TOPLUMDAKİ YERİ

KÜLTÜRÜN TOPLUMDAKİ YERİ

Tarih, çevre, kültür ve kültürel miras bilincini kazanmak, var olan kültürel miras öğelerinin Çekiciliklerin tanıtımına ve nesilden nesille aktarılmasına yönelik bilinç oluşturmak, bütüncül bir kültür algısı yaratmak açısından gereklidir.

Geçmişten günümüze ulaşan geleneksel dokunun yaşatılma olasılığı, bu tarihi, doğal ve kültürel öğelerin yaşatılması ile mümkündür.

Kültürel miras varlıklarının bir çekicilik unsuru olarak kullanılması ve toplumumuza ait bu potansiyelden fayda sağlanması, gerçekleştirilmesi gereken en önemli amaçlardandır.

İnsan, toplu halde yaşayan ve bebeklik süresi en uzun olan canlı varlıktır.

İnsan, içinde doğup büyüdüğü topluma göre şekillenmektedir. Toplumsallaşma, ailede başlar ve bu halka gittikçe genişler.

Kültür, toplumları şekillendiren önemli faktörlerden biridir. Kültürün de iskeleti geleneklerdir. Geleneklerini toplumlar, uzun zaman içinde kazanırlar ve değişmeleri de zordur.

Milletleri diğer milletlerden ayıran özelliklerden biri gelenektir. Bir toplumun devamlılığı için Geleneklerinin yeni nesillerde yaşatılması önemlidir.

Türk toplumunun, bazı önemli gelenekleri şöyle sıralanabilir: Dini yaşayışı, sanat gelenekleri, dilin yapısı ve devletsiz kalmama geleneği gibi.

Türk toplumunun tarihte daima bir devleti olmuştur. İslamiyet’i de kendine göre yaşamaktadır.

Türkçe, kısa cümlelere ve güçlü estetiğe sahip bir dildir. Dil en önemli anlaşma ve kültür aktarma aracıdır.

Toplumumuzun sahip olduğu ortak kültür mirasına şöyle bir baktığımızda İslam dininin etkisini mutlaka görürüz.

İnancımız bütün yaşantımızı etkilemiştir. Davranışlarımıza ve sözlerimize sinmiştir.

Örf ve adetlerimizde, Atasözleri ve deyimlerimizde, Sosyal faaliyetlerimizde, İslam dininin etkisini görürüz.

Örf ve adetlerimizde, konuşma biçimimizden, giyinişimize varıncaya kadar; aile içinde büyüklerle Küçüklerin ilişkilerinden, komşularımızla olan ilişkilerimize varıncaya kadar her türlü gelenek ve yaşama Biçimimizde İslam dininin etkisi vardır.

Düğün törenlerimizde, mutlu günlerimizde ve bayram günlerinde dost ve akrabaların Birbirlerini ziyaretleri, uzakta

bulunanların memleket ve akrabalarını ziyarete gelmeleri, temelinde dinimizin Çeşitli tavsiye ve telkinleri bulunan ve bu telkinlerle şekillenen davranışlardır.

Ailede, okulda, camide, uygun olan her yerde, İslam dininin ve Cumhuriyet değerlerimizi doğru bir şekilde fertlere öğretilmesi,

Bugün için vazgeçilmez temel bir ihtiyaçtır.

Bu ihtiyaç yeterince karşılanmazsa, kulaktan dolma yanlış bilgiler, hurafeler yaygınlaşır, bu da kültürün yozlaşmasına ve yabancılaşmaya sebep olur.

Dinine ve kültürüne cumhuriyet değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmemiz dileğiyle…

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir