KİTAP OKUMAK VE DÜŞÜNMEK

KİTAP OKUMAK VE DÜŞÜNMEK

Geçen zamanla beraber hayatımızı pek çok şey etkiliyor

. Bu noktada ağzımızdan çıkan her bir kelime ve her bir düşünce yaşantımıza yön vermektedir.

Bu noktada sizler için Düşünceler hayatımız nasıl etkiler? gibi sıklıkla sorduğunuz o soruyu bakın İlişki Uzmanı Hande Akın yanıtlıyor…

”Her bir düşüncemiz aslında bilinç alanında yer alıyor ve bu bilinç alanındaki düşüncemiz zaman içinde maddeleşip hayatımıza giriyor. O yüzden kendimize dair, etrafımıza dair şikâyet eden düşünceler hayatımızı olumsuz etkileyecek, güzel düşünceler ise olumlu etkiler yaratacaktır.

Ağzımızdan çıkanı kulağın duysun demiş büyüklerimiz çok da doğru söylemişler.”

Sizlere düşüncenizi nasıl kontrol edeceğinizi ben anlatamam elbette. Çünkü ben bu konuda ihtisas sahibi birisi değilim.

Ancak düşünce ile hayatın şekillenebileceğine dair bir şeyler söyleyeceğim.

İnanın dostlarım, inanın ben hayatımda okuduğum kitaplardan edindiğim tecrübelerden yola çıkarak uyguluyorum ve olumlu sonuçlar alıyorum. Düşünce gücüne inanıyorsanız sizlere ilk önerim “hayata olumlu yönden bakmanızdır.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu düşünceyle yeni nesillerin öğretmenlerin eseri olacağını ifade etmiştir. Ayrıca “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” anlayışının da toplumumuz tarafından benimsenmesi öğretmenlerimize verilen önemin ayrı bir göstergesidir.

Hz. Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve sellem- ebedi aleme irtihalinden sonra İslâm gerek raşid halifeler döneminde gerekse daha sonra kurulan siyasi otoriteler döneminde fetihler vesilesiyle çok kısa bir süre içerisinde bilinen dünyanın geniş bir kısmına kadar yayılmış oldu.

Bu yayılış zengin kültür havzalarıyla karşılaşan Müslümanları, yerleştikleri bölgelerdeki kadim kültürlerden gelen entelektüel bir meydan okuma ile karşı karşıya bıraktı.

Söz konusu bu durum bir İslam bilim geleneğinin doğuşuna sebep oldu, Dolayısıyla, Müslümanların hâkimiyet alanının genişlemesi ile beraber dini düşünceyi tahkim etme çabası dini ilimlerin şekillenmesine sebep oldu.

Düşüncelerimizi hem koruyalım, hem de geleceğe ışık tutalım Düşünce, aklımızın gücü, mantığımızın parçasıdır, düşünce, çalışma ve planlamanın alt yapısıdır.

Düşünce, dış dünyamızın belleğimizde şekillenmesidir, düşünce, insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir.

Düşünmek, insanı bilgiye ulaştırır. Bilginin başı düşünmektir. İnsan hem olumlu, hem olumsuz düşünceye sahiptir. İnsan olumsuz düşünceyi, olumlu düşünceye çevirmesini bilmelidir.

Olumlu düşünce mutluluğa, olumsuz düşünce mutsuzluğa götürür. İnsan doğru düşünce ile hedefine ulaşır.

Düşüncelerimin gün geçtikçe netleştiğini anlamam fazla zaman almadı, Bu farkındalıktan sonra boş zamanlarımı değerlendiriyorum

Sonuç olarak tecrübe; hayatta başına gelen şeylerle değil onlara nasıl tepki verdiğimiz ile ilgili ise yazı yazarak düşüncelerimi, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, ama ben İnsanlara yararlı olmak adına hep yazıyor yazıyor sizlerle paylaşıyorum.

Hoşça kalın dostça kalın ama gönül kapılarınızı asla kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir