KİŞİLİK ÜZERİNE

KİŞİLİK ÜZERİNE

Kişilerden söz ederken “hoş” “canlı” “mutlu” “mutsuz” “iyilik yapan” “güçlü” gibi tanımlamalar kullanırız. Burada anlatılmak istenen, bireyin gösterdiği davranış özellikleridir.

Kişilik, bir bireyin tüm ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir.

Er kişi, yiğit olan insan demektir Herkesi kendisi gibi gören, özü sözü bir olan, birlikte rahmet bulan, yüreği havada uçmayan, gönlünü toprakla beraber eyleyen, Hakk’a ram olmuş, Alp Eren niteliklerine sahip, ötelerin ötesinde gözü olan, sırr-ı suretten aldığı karakter yapısını şanlı Peygamber ocağında şekillendiren bir ruh hali ile hayat yolunda giden cefakar kimselere verilen unvandır.

Çeşitli özelliklere sahip olarak dünyaya gelen insanoğlu, zaman süreci içinde giderek gelişir ve toplum içindeki yerini alır.

Uzmanlar, çocuk gelişimini genellikle beş ana başlık altında incelemişlerdir. Bunlar; bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimle kişilik gelişimidir.

Bu gelişim alanları birbirleri ile çok sıkı bir ilişki ve etkileşim içindedir. Aslında her çocuk, kendisine has bir gelişim gösterir.

Ancak insana ilişkin başka birçok olayda olduğu gibi, gelişim konusunda da ortalama sınırlar belirlenmiştir.

Böylece bireyler hakkında bilgi edinilmesi ve çeşitli gelişim gecikmelerinin farkına varılması daha kolay olmaktadır.

Dikkatli bir biçimde gözlendiğinde, çevredeki insanlar arasındaki kişilik farklıkları hemen insanın gözüne çarpar.

Kimi insanlar uyarıcılara ani ve sert tepkiler verip telaşlı davranırlarken, kimileri daha sakindir; kimileri üzüntü kaynağı olabilecek olaylar karşısında bile soğukkanlı davranabilirken, kimileri en mutlu günlerinde bile üzülecek bir şey bulur;

Kimilerinin ilgi odakları çoğunlukla yine kendileriyken kimilerininse ilgileri kendi dışındaki insanlar üzerinde yoğunlaşır.

İşte tüm bu durumların söz konusu bireylerin farklı kişilik yapılarına sahip olmalarından kaynaklandığı söylenebilir.

Belirgin özellikler bulunmasına karşılık insan tüm özellikleriyle bir bütündür. Dolayısıyla insanın sahip olduğu tüm özelliklerin, onun kendisine has oluşunda etkili oldukları görülmektedir.

Bu açıdan kişilik gelişiminin, insanın tüm gelişim aşamalarından etkilendiği ve tümünün ortak bir sonucu olduğu düşünülebilir.

Hemen her konuda olduğu gibi, çocuğun kişilik gelişiminde de son derece önemli bir role sahip olduğunu göstermiştir.

Ailenin çocuk yetiştirme tutumunun da özellikle çocuğu duygusal ve kişilik gelişimine etkisi olduğu bilinmektedir.

Aşırı baskılı ya da bunun tam karşıtı olan aşırı hoşgörülü ve gevşek çocuk yetiştirme tutumları, çocuğun güvensiz bir kişilik yapısı geliştirmesine yol açabildiği gibi, çeşitli uyum ve davranış bozukluklarının ortaya çıkmasına da yol açabilmektedir.

Sonuç olarak, çocuğun kişilik gelişiminde, kalıtımsal etkenler yanında, çevresel etkenlerin de büyük rol oynadığı görülmektedir.

Çevresel etkenler içinde, sağlıklı ilişkilerin yer aldığı aile içi ortamının önemli olduğu, ancak tek başına yeterli olmadığı; çocuğun kişiliğinin, eğitim öğretim süreci, toplumun sosyo-kültürel yapısı ve kitle iletişim araçları gibi birçok olgudan etkilendiği söylenebilir.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir