KİŞİ HASMINI İKİ TÜRLÜ YENER

Hayatımızda karşı karşıya kalacağımız bir çok durum olur. Bize kötülük yapanlar dahi olacaktır. Biz insanlığımızı kaybetmeyerek yapılan kötülüklere beyaz örtü çekerek affedip unutmamız en büyük erdemlik olacaktır. Anlatılmak istenilen yapılanları affederek unutmak o kişiye verilebilecek en büyük cevap olduğunu gösterir.

Yapılan kötülükler istemeyerek dahi olabilir. Bizim elimizde olmadan kötülüklerle karşı karşıya kalmamızda oldukça normaldir. Kötülüğe karşı verilecek erdemli davranışlardan birisi affetmek olduğunu unutmamalıdır. Affedilmek kişinin hata yaptığını göstererek kendisini düzeltmesi için verilmiş fırsattır. Kötülüğe karşı cevap vermek iyi insanların yapabileceği davranıştı. İnsanlar yapılan kötülüklere karşı affedildiğini bildikleri müddetçe uzaklaşırlar. Hayat normal seyrinde devam edebilir, çeşitli kararlar alınarak insanlar kendi yolunu çizebilir. Biz karar verdiğimiz sürece o kötülük yapan insanlarda kendilerine çeki düzen vereceklerdir. Hangi durumda nasıl davrandığımzı hayatımız için bir çizgi olacaktır. Doğru davranışlar insanlığa ders verecek netice de olabilir.

Kötülüğe karşı kötülükle cevap verilmesi kötülüğün büyümesine neden olur. Yaşadığımız toplum yaşanmaz hale gelerek insanlar birbirlerine düşman olurlar. Toplumda önemli olan insanların birbirlerine karşı mantıklı, doğru kararlar doğrultusunda yaklaşmasıdır.

Kişi hasmını iki türlü yener, Birincisi; kafasını patlatarak ve hasmının pekmezini akıtarak, Burada sabır devreye girerek ve lahavle çekerek uzaklaşmak,

İkincisi; ise efendilik ederek ve sadece unu tutarak, çünkü karşınızdaki hasmınız siz doğru ve iyi olduğunuz vakitlerde yamuk yaparsa belasını arıyordur, genelde onun havlamasına karşılık vermek gerekmez. onu en iyi yamultma yönetme efendilik edip unutup ve akabinde utandırarak yapabilirsiniz.

Hayat insanların karşısına her zaman olumlu olaylar çıkarmaz. Maalesef hayatın içerisinde olumsuz ve üzücü olaylar da bulunmaktadır.

Bu olayların büyük bir çoğunluğuna da diğer insanlar sebep olmaktadır.

Bu durum karşısında mağdur olan, yani hakkı yenen ve üzülen insanların davranış şekli çok önemlidir.

Haksızlığa uğrayan ve bu nedenle çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalan insan, davranış şekliyle karakterini ortaya koyar.

İnsanın karakteri, en zor zamanlarda belli olur. Uğradığı kötülük ve haksızlık karşısında affetmeyi seçen ve üzücü olayları unutmayı tercih eden kişiler asıl iyi olanlardır.

İyi olan insan, kötülüğe uğradığında da iyi olmayı sürdürür. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek, aslında kendisine bunu yapanla aynı noktaya gelmektir.

Bu durumda iyi insanın kötü insandan bir farkı kalmaz. Kötülük karşısında olumlu davranışlarını sürdüren ve affetme yolunu seçen insan, asıl “iyi” olan insandır.

Kötülük karşısında iyilik yapan insan aslında kendisine iyilik yapmış olur.

Kötülüğü yapanı affeden insan aslında kendi vicdanına yük yüklememiş olur. Çünkü affetmek vicdandaki yükü hafifletirken, kin tutmak ve nefret etmek insanın iç dünyasını karartır.

Affetmek büyük bir erdemdir. İnsan affederek, kendisine kötülük yapan kişi karşısında yücelir.

Ondan daha üstün olduğunu kanıtlar. Eğer kötülüğe karşı bir şey yapılacaksa, en iyi intikam affetmek olacaktır.

Kötülük yapan kişi, iyilik karşısında ezilecek ve amacına ulaşamayacaktır.

Atalarımızın bu konuda söylediği; “iyiliğe kötülük şer kişinin, iyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır” sözü konunun özeti gibidir.

Kötülük karşısında iyilik yapmayı sürdüren kişi, tam anlamıyla olgun bir karaktere sahiptir. Affetmek ve unutmak da bu iyi davranışlardandır.

Hoşça kalın Dostça kalın ama gönül kapınıza asla kapatmayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir