KELİMELERİN GÜCÜ

KELİMELERİN GÜCÜ

“Söz uçar, yazı kalır.” denildiğinden beri bin bir çeşit düşünceyle, yazarız şu anda da olduğu gibi, Bu söz gelecek kuşaklara bir nasihat niteliğinde de söylenmiş olabilir veyahut ilk söyleyenin yazı yazmasına bahane de olmuş olabilir.

Öyle ya da böyle hangi milletten, hangi dinden olursak olalım, geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında bağlantı kurma işlevi vardır yazının. En önemli özelliği de bilginin depolanmasına ve geleceğe aktarılmasına yardımcı olmasıdır.

Yalnız bilgi de değil, herhangi bir duygunun bile geleceğe aktarılmasına yardımcı olur.

Gerçekten de, mesela beş yüz yıl önce yazılmış bir şiirde işlenmiş duygu, beş yüz yıl sonraki okuyucusuna hâlâ etki edebiliyorsa bu durum yazının, kelimelerin gücü sayesindedir.

Önce söz vardı, son sözü ise yazı söyledi, diye düşünülebilir

Her şey yazı ile başladı.

Tarih yazıyla kayda geçti, düşünceler harflere tutunarak süreklilik kazanıp rivayete dayalı nakilden kaynaklanan değişim ve dönüşümden kurtuldu. Yeni düşünceler, yazıya yapışmış fikirler sorgulanınca filizlendi.

Düşünsel miras yazıyla gerçek bir mirasa dönüşüp devredildi ve devredildikçe zenginleşti.

Düşünme içten konuşma, söz içteki konuşmanın ses dizileri halinde ete kemiğe bürünmesi, yazı içten konuşulanın sabit işaret sistemine aktarılmasıdır.

İçten konuşma içten konuşma olarak kaldığı müddetçe akıp gitmeye mahkûmdur. İçten konuşma, akıcı bir vasıta olarak sözle dile getirildiği takdirde de aynı mahkûmiyeti yaşar. O, ancak yazıyla “sabit” ve “kalıcı” hale getirilebilir.

Yazı düşünülenin nesnel hale gelmesidir. Yazıya geçirilen düşünce, önce nesneye yapışmış, sonra karşımıza çıkmış demektir.

O bizi akıcı-buharlaşan anlamlarla baş başa bırakmaz. Yazıdaki anlam, bir kez inşa edilmiş ve sabit bir çehre kazanmış olmak bakımından kalıcıdır.

Söz karşısında, olumlu veya olumsuz görüşümüzü kolayca beyan ederiz. Yazıda ise görüş ve düşünüşümüzü tutarlı ve temellenmiş biçimde ortaya koymak zorunda kalırız.

Yani yazıya dökülen sözün tam ve tutarlı, olabildiğince yeni içerik taşıması gerekir. Bu yüzden, düşüncelerine güvenmeyenler onları yazıya dökemez.

Gerçekten de eğer yazı olmasaydı, bugün birçok konuda aydınlanamayacaktık. İnsanlık tarihine dair bilgi, kulaktan dolma ve sağlıksız biçimde devrolup gidecekti.

Yazı nasıl doğdu, nasıl gelişti, bugüne nasıl geldi.

Bugün bilgisayar çağında yazının önemini, işlevini tartışıyoruz.

Oysa yazı hâlâ billboardlar da, yazılı basında egemenliğini sürdürüyor. Reklamlar, yazının etkileyici güzelliğinin birer örneği.

Bilgisayarla yazsak da, mesajlarımızı onunla iletsek de, gene davetiyelerimizi onunla yazıyoruz, zarf üstlerini güzel yazıyla süslüyoruz. Bilgisayarı hayatımızın her alanına sokmuş olsak da, en azından elektronik bir ortamda bile yazı yazıyoruz, kâğıdı eskisi kadar kullanmasak da, yazısız kimse yaşayamaz!

Kelimeler, havaya fırlattığımız masum ögeler değildir. Ya da, silinmesi kolay mürekkeple yazılmamıştır.

Buna karşılık, ağzımızdan çıkan sözler, bizi derinden etkiler ve silinemeyebilir.

Son olarak, önemli bir noktaya daha değinelim. Bize söylenen sözler kadar bizim söylediğimiz sözler de üzerimizde derin etkiler bırakabilir.

Söylediğimiz sözler, bizi derin duygularla baş başa bırakabilir. Söyledikleriniz size (kötü yönden) suçluluk veya (iyi yönden) gurur hissettirebilir. Yani, sözler öylece uçup gitmez. Hatta bazıları fırtınadan bile kurtulabilir.

Gerçekte ise herkes bilmektedir ki hiçbir faninin tasarım dünyası, hiçbir zihin tamlığı yakalamış değildir.

Mutlak tamlık tüm eksikliklerden münezzeh olmak demektir. O sadece Allah’ın vasfıdır.

Yazıya yakın olmak lazımdır. Fikrini yazıya döken herkes, yazıda dile getirilen düşünce başka bireylerce onaylansın veya onaylanmasın, onda yeni şeyler söylenmiş olsun veya olmasın, takdire değer bir çaba sergilemiştir.

Bu çizgiler bireyin özgür tercihi olduğu için, seçim yapmış birey, yüzeysel telkinlerle tercihini değiştirmez.

Bu yüzdendir ki kalemin kılıçtan keskin olduğu söylenmiştir.

Hoşça kalın Dostça kalın ama gönül kapınızı asla kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir