İYİLİK VE HOŞGÖRÜ

İYİLİK VE HOŞGÖRÜ

“Uygarlık demek, bağışlama ve hoşgörü demektir.” ATATÜRK Nede güzel özetlemiş.

Hoşgörü, müsamaha, tahammül, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme, aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir.

Uzlaşmacı ve barışçı nesillerin yetiştirilebilmesi için

gençlerimize “İYİLİK VE HOŞGÖRÜ” kavramının benimsetilmesi önemlidir.

Anne ve babalar çocuklarını büyütürlerken değerleri ve inançlarını davranışlarıyla göstererek çocuklarına modellik yaparlar.

Değerler ancak yaşayarak, yaşatarak öğretilebilir, “Dediğimi yap, yaptığımı yapma” yöntemi, çocuklara değerleri öğretmek için etkili bir yol değildir.

Ancak “Yaptığımı yap” sözünün bir çocuğu etkileme ve değiştirme olasılığı yüksek olabilir.

Bugün her zamankinden daha fazla iyilik ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğu aşikârdır. Olumsuz birçok davranışın sebebi, yeterince iyilik sahibi hoşgörülü olamamaktır. Evde, trafikte, sokakta, okulda, işyerinde, kısaca insanın olduğu her yerde eğer iyilik ve hoşgörü yoksa orada bencillik, anlaşmazlık, güvensizlik, tartışma, kavga olumsuzluk adına her şeyi görebilmek mümkündür.

Eğitimli ya da eğitimsiz her insanda görülebilen bir eksikliktir, hoşgörüsüzlük.

Peki, bunun sebebi nedir? Bunun birçok sebebi olabilir. Bunlardan en önemlisi: insanın kendisi ile barışık olamamasıdır. Eğer insanın kendisine saygı ve sevgisi kalmamışsa, kendisi ile barışık olması da mümkün değildir.

Düşünün, en son ne zaman aynaya bakıp, kendimize gülümsedik. Bu sabah kaç kişiye merhaba ya da günaydın dedik. Yoksa her gördüğümüz, tanıdığımız kişi için olumsuz mu düşündük? Bu sabah trafikte içimizden kaç kişiye kızdık. Kaç defa yardıma ihtiyacı olan insanları gördüğümüzde başımızı çevirdik. Kaç insanı yeterince dinlemediğimiz için kırdık. Yoksa biz sadece kendimizi mi düşünüyoruz?

Hoşgörü bir vurdumduymazlık değildir, Hoşgörü görmezlikten gelmek hiç değildir, Hoşgörü kendini bilmektir.

Hoşgörü sınırları bilmektir, Sınırları bilerek sürdürülen hayat biçimidir. Hoşgörü bir anlayıştır, anlayışlı olmanın adıdır, sevginin yoludur, insanın özüdür.

“Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” demiştir MEVLANA

Demokratik, hoşgörülü tutumla yetişen çocukta kendine ve ailesine güven gelişir. Saygı gördüğü için saygı gösterir. Sorumluluklarının farkındadır. Hata yaptığında düzeltme yoluna gider. Okulda başarılı olur. Sosyal etkinliklere, ilgi duyduğu alanlara yönelir.

Kısacası bu tutumla özgüven sahibi, kendini rahatça ifade edebilen, kendine ve çevresine değer veren, olumlu davranışları tercih eden, sorunlarını uzlaşarak çözen, başarılı, yaratıcı, iyi iletişim kurabilen, sevilen, güvenilen, olaylara farklı açılardan yaklaşabilen ve iyiye, doğruya ulaşmak için çabalayan bireyler yetişir.

Bilinçli hoşgörüyü kazandırmak için çocuklarımızla konuşmalıyız. Hoş görünün ne olduğunu, nelerin hoş görülebileceğini güncel olayları tartışarak, beraber izlediğiniz filmleri birlikte yorumlayarak, yaşantımızdan örnekler vererek, hoşgörünün önemini anlamalarına yardımcı olmalıyız.

Hoşgörü ailede başlar, çocuk ilk olarak anne ve babasını model alır. Evde hoşgörü, farklılıklara saygı varsa çocuk da çevresine saygılı olmayı ve hoşgörü göstermeyi öğrenir.

Ev ortamında çocuğunuzla iletişimde, kardeşler arasında sorun olduğunda nasıl davrandığınızı gözden geçiriniz.

Bu süreç içerisinde hoşgörüsüzlük sayılabilecek davranışlarda bulunup bulunmadığınızı kontrol ediniz.

Çocuğunuzu saldırgan ve aşırı rekabetçi davranışlar yerine sizinle ve arkadaşlarıyla işbirliği yapabileceği işlere özendiriniz.

Çocuğunuza, akademik başarı kadar hoşgörü, sorumluluk, saygı gibi değerleri kazanmanın da önemli olduğunu hissettiriniz.

Aile ortamında tartışırken çocuğunuza görüşlerini ortaya koyabilme fırsatı veriniz. Konulara eleştirel bakabileceği ve başka görüşler üzerinde düşünebileceği ortamı sağlayınız.

Hoşgörüsüzlüğün en önemli nedeni kendi düşüncesinin tek doğru olduğunu zannetmesidir.

Çocuğunuza önemli, değerli ve özel olduğunu hissettiriniz, Çocuğunuzun kendisini tanımasına, duygu ve düşüncelerini ifade etmesine, başkalarına karşı anlayış geliştirmesine olanak sağlayınız.

“Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü hoşgörü doğanın ilk yasasıdır.” VOLTAIRE

TAN Eğitim kurumlarından alıntıdır.

Hepinize saygı, sevgi ve hoşgörü dilerken Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir