İÇ HUZURUMUZ İÇİN

İÇ HUZURUMUZ İÇİN

“Sanırım hayat; mucizelerle dolu, sihirli bir yolculuk. Ve ben ne yaptığını bilen bir sihirbazım. Sihirli kelimem ‘abra kadabra’ değil. Size sihirli cümlemi söyleyeyim ‘Ne ile mutluysan onu yap!’ böylece tüm düğümler çözülür, hayat bir karmaşa olmaktan çıkıp basit bir oyun haline gelir.” Düşüncelerimi aktardıktan sonra alıntı yaptığım

“ MUCİZELERLE DOLU KURAN”

Peygamberimize verilen en büyük mucizenin Kuran olduğunu biliyoruz.

Kuran, insanlara günümüzden 1400 yıl önce gönderilmiştir. Fakat içinde anlatılan öyle gerçekler vardır ki, onların günümüzdeki bilimsel buluşlara uygun olduğu daha yeni anlaşılabilmiştir.

Kâinattaki her şeyi, gezegenleri, yıldızları, insanları, hayvanları, doğa kanunlarını Allah yaratmıştır.

Rabbimiz olan Allah, bizim daha keşfetmediğimiz her şeyi zaten bilmektedir. Dilediklerini Kuran’da bize bildirmiştir. Biz sadece zamanı gelince bu bilgileri öğrenmekte ve bunların Allah’ın birer mucizesi olduğunu anlamaktayız.

Kuran’ın pek çok bilimsel mucizesi vardır. Burada Kuran’ın bilimsel mucizelerinin hepsini değil, sadece birkaç tanesini örnek olması için anlatacağız.

Kuran’da evrenin ortaya çıkışı şöyle açıklanır:

BİZ GÖĞÜ ‘BÜYÜK BİR KUDRETLE’ BİNA ETTİK VE ŞÜPHESİZ BİZ, (ONU) GEİNİŞŞLETECEĞİZ. (ZARİYAT SURESİ, 47)

O gökleri ve yeri yoktan var edendir… (Enam Suresi, 101)

Kitabın ilk bölümünde hatırlarsanız evrenin hiçbir şey yokken bundan yaklaşık olarak 15 milyar yıl önce bir patlamayla ortaya çıktığını detaylı olarak anlatmıştık. Yani evren hiçbir şey yokken birdenbire var olmuştur.

Bu büyük buluşun delilleri ise, ancak geçtiğimiz yüzyılda çok modern teknolojik aletlerle elde edildi. Dolayısıyla bunun 1400 yıl önce bilinmesi mümkün değildi. Ama yukarıdaki ayette de gördüğünüz gibi, Allah bu gerçeği bize hiçbir insanın bundan haberdar olmadığı, Kuran ilk indirildiği dönemde bildirmiştir. Bu anlatım Kuran’ın bir mucizesidir ve onun Allah’ın sözü olduğunun delillerinden biridir.

Evrenin genişlemesi, Evrenin patlamayla ortaya çıkışı ve hala genişlemekte olduğu günümüzde ispatlanmıştır.

Yani tüm evren büyük bir patlamanın ardından genişlemeye devam etmiştir ve hala da genişlemektedir. Modern astronomi

araçları ile yapılan araştırmalar sonucu bu, çok açık olarak gözlemlenmiştir.

Pek çoğunuz Dünyamızın ve diğer gezegenlerin bir yörüngesi olduğunu biliyor olabilirsiniz.

Aslında sadece Güneş Sistemimizdekilerin değil, evrendeki bütün gök cisimlerinin bir yörüngesi vardır. Yani hepsi kendileri için belirlenmiş olan bir yol üzerinde dolaşırlar.

Bilim adamları bu bilimsel gerçeği yakın bir dönemde keşfetmişlerdir. Ancak günümüzden 1400 yıl öncesi gibi, gök cisimlerinin yörüngelerinden haberdar olunmadığı bir dönemde, Kuran’da Allah bu gerçeği bir mucize olarak şöyle bildirmiştir:

Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. (Enbiya Suresi, 33)

Bu ayette gördüğünüz gibi, Allah ancak günümüzde anlaşılan bilimsel bir gerçeği haber vermektedir.

Kuran’ın indirildiği dönemde insanlar gök cisimlerinin sabit yörüngelerde hareket ettiklerinden habersizdirler.

Ama Allah her şeyi bilen ve dilediğini de kullarına bildirendir.

Yaşadığımız her durum, tanıştığımız her insan öğretmenimizdir. Ne kadar kısa sürede öğrenirsek öğrenmemiz gerekenleri, karmamızı çözüp, iç huzuruna, mutluluğa, ideal ilişkimize ve ruhsal bütünlüğe ulaşırız.

Allah Kuran’a uymamızı birçok ayetinde emretmiştir.

Yüce rabbimin emirlerine uyalım mutluluğu bularak hayatımızı kolaylaştıralım.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir