HEMŞEHERİ DERNEKLERİ VE BİZ

HEMŞEHERİ DERNEKLERİ VE BİZ

Türkiye 1950’lerden beri hızlı bir kentlileşme süreci yaşamaktadır. 1950’lerde kırda yaşayan nüfus %75 iken

Bu gün nüfusun % 92’si il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

Bunun sonucunda kent merkezlerinde aşırı bir

Nüfus baskısı oluşmuştur.

Göçle beraber kentlileşme sorunları ortaya çıkmış ve bu sorunların çözümü için de

bir tampon mekanizması görevi gören hemşehri dernekleri kurulmuştur.

Hemşehri derneklerinin göçün ilk, dönemlerinde adaptasyonu kolaylaştırdığı sonraki dönemlerde ise kentlileşme sürecini yavaşlattığına dair

Görüşler vardır.

Derneklerin rolünün kuşaklararası farklılıklar gözetilerek tartışılması amaçlanmaktadır.

Pek çok farklı faktöre bağlı olarak gelişmektedir ve bu faktörler arasında yer alan kurumsal destek mekanizmalarının yani derneklerin rolü, bu mekanizmaların etkinlik alanı genişledikçe artmaktadır.

Bu çalışma, bir bütün olarak kentlileşmeyi, dernekler üzerinden okuma iddiası taşımamakla birlikte, derneklerin özellikle

Göçün ilk dönemlerinde etkin bir ara mekanizma olduğunu kabul ederek, göçmenin kentteki birincil pozisyonunu belirleyen bir çerçeve sunduğunu iddia etmektedir.

Bununla birlikte kuşaklararası farklılıkların gelişimi

Yanın da derneklerin Türkiye’de yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik politikalardan etkilenerek dönüştükleri söylenebilir.

HEMŞEHRİ derneklerinin Türkiye’de en çok karşılaşılan dernek türü olduğu söylenebilir.

“Dayanışma”, “yardımlaşma”, “güzelleştirme”, “kalkınma” gibi kelimeleri alt başlıklarında kullanan bu dernekler, genellikle doğum ve bazen yaşama yeri esasına dayanarak üye kaydediyor veya doğrudan doğruya bir mahalde yaşayan ya da bir mahalle kuvvetli bağları bulunan insanlara yönelik faaliyetler yürütüyor.

Bu dernekler ayrıca, daha çok, nüfusun katlanarak arttığı, hayatın iyice karmaşıklaşıp anonimleştiği yerlerde ortaya çıkıyor.

Söz gelimi, 1994 yılında kurulan Sincan ÇANKIRILILAR Yardımlaşma ve Dayanışma derneği

9. Cu Başkanı olarak 2017 yılında Necati ÜLKER 67 Yaşında bu zor göreve getirildim dernek demek dert demek olduğunu biliyorum ancak bu göreve getiren arkadaşlarıma güveniyorum onların desteği ile hep beraber başaracağımıza inanıyorum.

Kendilerine layık olmaya çalışacağım ALLAH Mahcup etmesin.

Yönetim kurulumuz azim ve heyecanla kolları sıvamış kararlılık içinde Sincan da bulunan binlerce Çankırılı hemşerilerimize hizmet aşkıyla ve her siyasi görüşe aynı mesafe de olmak şartı ile ve kırmadan kırılmadan hareket edeceğimizin bilinmesini istiyorlar ben de bu bilinçle hareket ediyorum.

Derneğimizin şu an ki yeri kendi mülkü olan1 ve 2 Nolu Dairler, Depolar, 4086 ada 8 parsel arsa 19.09.2002 Tarihinde

Çankırılı Hayırsever iş adamı Sayın Namık TANIK Tarafından Derneğimize Bağışlanmıştır. Ahievran mahallesi Derviş sokak Yâran apartmanı No 8 SİNCAN/ANK . Adresindeyiz, Derneğimize maddi manevi emeği geçen herkesten ALLAH Razı olsun.

Başkent Ankara da gayrimenkul sahibi olan derneklerden biriyiz 2 dairemiz varken bizim yönetimimizde girişimler sonucunda Derneğimize birde YÂRAN Evi kazandırılmıştır nostaljik görünümlü (Selahattin DÜZBASAN YÂRAN EVİ) gururluyuz.

Bu güne kadar birçok sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esasına göre görev aldım bir dolu insana yararlı olduğumu düşünüyorum, şunu iyi biliyorum ki Sivil toplum kuruluşların da tek başına asla başarılı olunamaz, bu güne kadar başarılı oldum ise başta eşimin desteği ve çalışma arkadaşlarımın uyumlu çalışmalarındandır.

Beni bu göreve layık gören arkadaşlarla ekip çalışması yaparak asla ben demeden biz diyerek umutlarımızı yitirmeden azimle bir dolu başarıya ulaşıyoruz çok şükür.

Yine inanıyorum ki bana güven veren bu arkadaşlarla Çok sevdiğimiz ÇANKIRI İlimizin kültürünü örf adetlerini gelenek göreneklerini ilimiz Çankırı’nın tanıtımı ve gurbetteki Çankırılı hemşerilerimizle birlik beraberlik içinde yaşamaya çalışıyoruz.

Şair olarak yönetim kurulumuzun beğenisine sunduğum Derneğimizin sloganı olan aşağıda ki dörtlüğü umarım sizlerde beğenirsiniz

ÇANKIRIDIR İLİMİZ/ HAYIR, SÖYLER DİLİMİZ/DOSTLUK KARDEŞLİK İÇİN/HAZIRDIR DERNEĞİMİZ.

Yönetim kurulumuz Necati ÜLKER, Satılmış MELEK, Mustafa ÇOLAKOĞLU Süleyman ABACI, Nevzat AÇIKGÖZ, Ahmet DURAN, Recep ONAY. Şüphe yok ki, Türkiye’de hemşeri dernekleri yaşamaya devam edecektir. Hoşça kalın Dostça kalın ama gönül kapılarınızı asla kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir