HAYATIMIZDAKİ TEKNOLOJİ

HAYATIMIZDAKİ TEKNOLOJİ

Son dönemde hayatlarımız büyük bir hızda değişime uğradı. Günümüzde, 20-30 yıl öncesinde hayal bile edilmeyen bilgi-iletişim teknolojileri ve araçlarını kullanıyoruz.

İnsanların, ürünlerin, hizmetlerin ve sermayenin küresel hareketinin kolaylaşması, bireylerin birbirleriyle olan sosyal ve ekonomik ilişkilerinin doğasını da değiştiriyor.

Bu dönüşüm sonucunda 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan beceriler de evrim geçiriyor; hem bilgi-teknolojileri endüstrisinin rolünün arttığı ekonomiye ayak uydurmak hem de topluma yarar sağlamak için gereken sosyal ve bilişsel beceriler önem kazanıyor.

Teknoloji üretilen tüm mal ile sunulan hizmetlerin gelişmesini sağlayan katma değer sunan yöntemler ile beceriler bütünüdür.

Söz konusu yöntem ve beceriler bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilen teknik yöntemler sayesinde gelişim gösterir. Günümüzde toplumsal yaşamın akışı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi, ekonomik kalkınma seviyesi kaydedilen teknolojik gelişmelerle paralellik gösterir.

Bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik cihazların başında (ekran başında) fazla vakit geçirmek dikkat dağınıklığı ve yoğunlaşma bozukluğu gibi problemlere neden oluyor.

Bu durum, çocuğun akademik başarısını olumsuz yönde etkileyerek, okulda ve derslerdeki başarısını düşürüyor.

Elbette, bu problemi teknolojiye mal etmemek gerekir.

En başında söylediğimiz gibi, bu tür sorunların sebebi, teknolojinin aşırı (bilinçsiz) kullanılmasıdır.

Unutmamak gerekir ki teknolojik gelişmeler, insana fayda sağlama amacı taşır. Doğru teknolojiyi, doğru miktarda kullanmak elbette zararlı değil, yararlı bir kullanım şeklidir.

Eğitimlerin işverenler tarafından aranan özelliklere ve becerilere yönelik gerçekleşmesi, büyük bir avantaj sağlar, Çünkü günümüz bilgi çağında önemli bir ivme olarak yükselen sürekli eğitim ilkesi, çağın gereklerine uygun beceriler ve kişisel gelişim ile elde edilen yetenekler, işverenin çalışana karşı olumlu bir algıya sahip olmasını tetikler.

Verilen Sertifikalar; İşverenin çalışanı veya işe alınacak eleman üzerinde olumlu bir algıya sahip olması için tek şart elbette ki sertifika değildir. Bununla beraber deneyim ve referanslar da kontrol edilebilir. Ancak insan kaynakları ekipleri tarafından bakılan ve dikkat edilen önceliklerin birincisinin deneyim, ikincisinin sertifika, üçüncüsünün de referanslar olduğu bir gerçektir. Buradan da çıkan

sonuç sertifika programlarına katılım gösteren bir kişinin özgeçmişinin dikkat çekeceğine yönelik gerçekliktir.

Tüm bu olumlu olumsuz gelişmelerle Çocuğunuz cep telefonu kullanacak yaşta olmasa bile acil durumlarda size ulaşabilmesi gerekir.

Bu ihtiyacı sağlıklı bir şekilde karşılamak için basit cep telefonları (akıllı çocuk saatleri) üretildi.

Akıllı saatlerin çeşitli özellikleri var. Örneğin, çocuğunuzun arayabileceği numaraları kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde, çocuğunuza hangi numaralardan çağrı gelebileceğini de kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Bu sayede çocuğun, tanımadığı insanlarla iletişime geçme riskini ortadan kaldırabiliyorsunuz.

Okullarda çocuklara, acil durumlarda aramaları gereken numaralar öğretiliyor.

Akıllı çocuk saatine ambulansın, itfaiyenin numaralarını tanımlayabilirsiniz.

Yeri geldiğinde teknoloji, çocuğunuzun ve toplumun can güvenliğini sağlayan bir kahramana dönüşebiliyor.

Riskli durumların önüne geçmek mümkün! Ebeveynler olarak çocuklarımıza doğru rehberlik yaparsak, teknolojisinin eşsiz faydalarından yararlanmalarına imkân vermiş oluruz.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir