Şair Yazar Necati Ülker

İçerik

NASİHATLER

NASİHATLER

Her insanın ve her toplumun yaşadıklarından öğrendiği acı veya tatlı birçok hayat dersi vardır. İnsan psikolojisinde öğrendiklerini başkalarına özelliklede sevdiklerine öğretme arzusu vardır.

Bu bilgilerden(nasihatlerden) bazıları hayati önem taşıyabilir. Bu dünyada ve ahirette mutluğun en büyük sırları olabilirler. Belki de nasihatler büyüklerden küçüklere (yeni nesillere), ana-babadan çocuklara kalan en önemli vasiyetlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atatürk'ün sözleri ve türk gençliğine verdiği mesajlar ise şöyle sıralanabilir.

Yurtta sulh, cihanda sulh, Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, Egemenlik verilmez alınır.

Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez

Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa, tam bir hayata sahip olamaz, Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin

Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır.

Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

Kâbusnâme, 1082 yılında Kûhistan sultanı İskender bin Kâbus’un, oğlu Gilan Şah’a nasihatleridir. Tarih boyunca pek çok padişah, sultan ve devlet adamı tarafından birçok dillere çevrilir, birçok edebî, tarihî ve ahlâkî eserlere kaynak teşkil eder.

Ey oğul, artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. Ölüm mektubunu elime verdiler. O mektup, sakalın ağarmasıdır.

Şimdi ey oğul, tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüt sana yadigâr olsun. Bu öğütlere uyarak hareket edersen, her muradına erersin, zamanın elinden sille yemezsin. Çünkü baba şefkati, oğlunun azarlanmasını bile istemez.

Öyleyse sen de kulağını bu öğütler için açık tut, sonra pişman olmayasın.

Gençler kendi bilgilerini yaşlıların bilgisinden üstün görürler. Bunu bildiğim halde, sana yol göstermek için susarsam doğru olmaz.

Bütün tecrübelerimi az ve öz olarak yazdım. Her şeyin azı ve özü faydalıdır.

Değerli mal, değerli insana vermek için saklanır. Benim de en değerli şeyim bu öğütlerdir ve en değerli kimsem de sensin. Bu öğütleri hor görme, bu sözlerden hem hikmet, hem saltanat kokusu gelir. Çünkü bu sözler hem padişahların sözüdür, hem de hukemanın sözüdür. Öyleyse yaşlılığında başına bir iş gelirse sıkıntı çekmemek için, bu sözleri gençlik çağında öğren. Çünkü yaşlılar çok yaşadıkları için çok tecrübe elde ederler, sıkıntılı anlarda bunların faydası olur.

PEYGAMBERİMİZİN SON ÜÇ SÖZÜ

Affın sahibi Cenâb-ı Hak, kul hakkını kendi affının dışında tutmuştur. Mü’min, herhangi bir şekilde hakkını yediği bir kimseden helâllik almadan ilâhî affa nâil olamayacağı şuuruna sahip olmalıdır.

Hakkâniyet duygusunu hiçbir zaman kaybetmemeli, hasbe’l-beşer bir hak çiğnemişse, onu iâde edip helâllik almaktan kendini müstağnî görmemelidir.

Ey genç! Ey ömrümün ilkbaharındayım diyen kişi! Biliyorsun ki, bu hayat devir devirdir.

Ancak her insan bu devirlere ulaşamayabilir. Ömrünün ne kadar olduğunu ne sen, ne de bir başkası biliyor?

Niceleri daha gençliğe eremeden terk-i dünya etmişken, uzun uzun hayallere kapılmakta neyin nesidir? Hele ki o uzun hayallere dalıp ahiretini boşluyor, ebedi hayatını unutuyorsan ziyandasın demektir.

Vakit daha çok geç olmadan ahiretini düşün, aklına başına al. Sana edeceğim nasihatlere kulak ver.

İyi bil ki! Bu nasihatler ahireti kazanman için önemli nasihatlerdir. Onlara faydalanmak için bak! Bakar gibi yapma!

Her an açık yüzlü ol, asık yüzlü olma. Üstünü başını daima temiz tut, dinimizin yasakladığı her kötülükten kaç, emrettiği her ibadeti de yapmaya çalış.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bunu paylaşmak istersen

Yorumlarınızı Bekliyorum