GÖNÜL ZENGİNLİĞİ

GÖNÜL ZENGİNLİĞİ

İnsanoğlunun bu dünyada birçok mal varlığı olabilir. Bu sayede büyük zenginliğe kavuşabilir. Ancak dünyadaki en büyük zenginlik mal, mülk, para değildir. Bu dünyadaki en büyük zenginlik başkalarına yapılan iyiliktir.

Bir insan ne kadar zengin olursa olsun ama o sadece kendini düşünüyorsa, bir insana faydası yoksa o bence iyi insan değildir.

Tam tersi o dünyanın en fakir insanıdır.

İnsan ne kadar zengin olursa olsun her zaman yardıma muhtaç insanları düşünmesi ve onlara yardım etmesi lazım.

Zenginlik kişinin maddi ve manevi açıdan güçlü ve varlıklı olması demektir.

Maddi zenginlik çok mal varlığına sahip olma durumu iken manevi zenginlik ise kişinin kalbinin temiz olması ve insan sevgisi olması içinde zenginliğin tamamı kişiye göre değişir.

Kimi insanlar maddi olarak zengin olmak ister kimi insanlar ise ruhen zengin olmak ister.

İkisi de güzel amaçlar için kullanıldığında fayda sağlar bireye.

Ama asıl zenginlik kişinin gönül zenginliğidir.

Gönlü zengin olan kişi elindekiyle yetinmesini bilen mal hırsı olmayan kişidir.

İnsan hayatta şükretmeyi bilmelidir. Örneğin; çok paranız olabilir, dünyadaki çok şeye para ile ulaşabilirsiniz, ama sevgi yoksa , iyilik yoksa, yardımlaşma yoksa, bu zenginliğin hiç kimseye faydası olmaz.

Ama insan hem malını hem de ruhunun zenginliğini paylaşmayı bilirse o zaman daha güzel olur.

Hayattaki amaçlarımıza ulaşmak için ve zor şartlar yaşamamak için çok çalışmalı maddi durumumuzu yükseltmeli ve gönül zenginliğimizi de hiçbir zaman kaybetmemeliyiz.

Hakiki zenginlik gönül zenginliğidir;

Yani dünyaya tamah etmemektir. Zira mal hırsına kapılmış, malının artması için her türlü gayrı meşru yollara başvuran zenginin, Allah katında bir değeri yoktur.

Bu şekilde biriktirdiği malı, mülkü, ahirette ona fayda sağlamayacaktır.

Mal biriktirme hırsına sa­hip kişiler ellerindekinden dahi faydalanmazlar, devamlı bir mal biriktirme hırsından dolayı sanki fakir gibi hayat yaşarlar.

Hakiki zengin, kendisinde var olanla kanaat eden, Allah’ın verdiğine rı­za gösteren, elindekilerden faydalanan ve onu çoğaltmak için hırslı olmayan kişidir.

Elindeki varlığına kanaat edip, gerekli yerlere harcayan kişi, aşın zengin olup da mal hırsından dolayı nefsi fakir olandan daha çok şerefli ve toplum nezdinde daha saygındır.

Gönül zenginliği Allah’ın hükmüne rıza göstermekle, İşlerine teslim olmakla olur.

Böyle kişi Allah’ın katında olan malın, mülkün ebedî ve daha hayırlı olduğunu bilir, Böylece de takdir edilmeyeni İstemez ve mala karşı hırslı olmaz.

Gönlü zengin kişi, ekonomik gücünden çok, gönlü tok ve duygu zenginliği için olan kimsedir.

Nereden ve nasıl olursa olsun kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan mal hırsı içindeki kimse, mal zengini olabilir, ama gönlü fakirdir.

Gerçek zenginlik, mal zenginliğinden çok, duygu zenginliğidir.

Gönül zenginliği başkalarını kıskanmamaktır. Kendi mutluluğunu, başkalarının fakirliğinde aramamaktır Fakir kimse, az para kazanan kimse değildir.

Eğer bir kimse çok fazla paraya sahip bile olsa, başkalarının varlığını, başkalarının mutluluğunu, başkalarının zenginliğini kıskanıyorsa onun zenginliğinin hiçbir değeri yoktur, Bir kimsenin tek başına zengin olması bir şey ifade etmez.

Bir topluluğun bütün fertleri zengin olmalı. Daha az kazananlar daha çok kazananlara imrenerek çalışırlarsa herkes zenginliğe doğru gider. Toplumda zenginler çoğalır.

Benjamin Franklin derki Zenginlik, genellikle iki şeye dayanır: Çalışmak ve tutumlu olmak; yani, ne vaktini boşuna harca, ne de paranı ve Zengin olmak istersen, yalnız para kazanmayı değil, en ziyade idare etmenin yollarını öğren.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir