GÖÇLER

Türk Dil Kurumu’na göre göç; ekonomik, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma olarak tanımlanmaktadır.

Yani insanların bireysel olarak veya bir topluluk halinde bulundukları ikametten başka bir yere sürekli olacak şekilde veya geçici olarak yer değiştirmesi işidir.

Tabi bu göç insanlar kadar hayvanlar için de geçerlidir. Onlarda ihtiyaçları doğrultusunda bulundukları bölgeleri

Değiştirebilmektedirler.

Biz insanların gerçekleştirdikleri göçler üzerinde duracağız.

Göç, insanlık tarihinde yol açtığı sosyal, siyasal ve ekonomik

Sonuçlardan dolayı çok boyutlu incelenmesi gereken bir olgudur.

Göç hareketleri uzun yıllar boyunca sadece göç eden bireyler ve grupları değil, aynı zamanda göç edilen yerde bulunan yerleşik toplulukları etkilediğinden dolayı dünyanın önemli siyasal, sosyal ve ekonomik konusu haline gelmiştir.

Neden ve sonuçlarının yanında etkilediği ve etkilendiği toplumların yapısı bakımından ülkelerin ön gördükleri göç politikaları ve uygulamaları da tartışılması gereken bir durum halini almıştır.

Bu araştırmada göç olgusu farklı yöntemlerle ele alınarak negatif ve

Pozitif yönleri ortaya konulmuştur. Göçü doğuran nedenler incelenmiş, göç

Çeşitleri ve göçün etkileri ülkeler arasındaki farklılıklar göz ardı edilmeden analiz edilmiştir.

Dünya’da ve Türkiye’de göç yönetimi ve göçmenlere karşı

Tutum ve göçmen hakları, politika ve kriterler incelenerek Türkiye’deki göç yönetimi ve göçmen hakları konusunda dünya ile bir karşılaştırma yapılmıştır.

Göç; nüfusun azalmasında, çoğalmasında ve dağılımında büyük rol oynar.

İnsanların ekonomik, toplumsal, siyasal ve doğal nedenlerle, bireysel olarak aileleriyle veya büyük kitleler halinde yaşadığı yeri geçici veya devamlı olarak terk edip başka yerlere gitmesi hareketine göç denir.

Deprem, volkanik olaylar, iklim değişiklikleri, seller ve taşkınlar doğal sebepleri oluşturur.

Savaşlar, iç karışıklıklar, ihtilaller ve dini olaylar toplumsal sebepleri oluşturur.

İşini büyütme, gelirini arttırma, iş bulma, daha iyi şartlarda yaşama gibi olaylar da ekonomik sebeplerdir.

Günümüzde bunlardan en etkili olanı ekonomik sebeplerdir.

Göç olayı insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Örneğin eski dönemlerde insanlar av hayvanlarının bol olduğu yerlere, su kaynaklarının çevresine veya iklimin ılıman olduğu bölgelere göç etmişlerdir.

Tarım alanlarının bulunduğu alanlarda göç alan yerler arasında gösterilir.

Tarihteki en büyük göç hareketi Kavimler göçüdür.

Bu göçün oluşma sebebi Orta Asya’nın ikliminde görülen olumsuzluk olmuş ve bir çok kavim iklimin daha ılıman olduğu bölgelere göç etmiştir.

Göç eden kavimler gittikleri yerlerdeki kavimleri de göçe zorlamıştır.

Böylece kitlesel bir, yer değiştirme yaşanmış ve Avrupa kıtasının çehresini değiştirtmiştir.

Tarihteki bir diğer önemli ve büyük göç hareketi Amerika’nın keşfinden sonra olmuştur.

Özellikle Avrupa’dan yeni kıtaya bir çok insan göç etmiş ve bu topraklarda koloniler kurmuşlardır.

Amerika kıtasında yeni devletlerin kurulması Dünya ve Avrupa tarihini değiştirecek önemli gelişmelerin başlamasına neden olmuştur.

Hoşça kalın Dostça kalın ama gönül kapınızı asla kapatmayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir