DEPREM VE AFAD HAKKINDA BİLGİLENMEK

DEPREM VE AFAD HAKKINDA BİLGİLENMEK

Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada.

Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta…

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke.

Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bundan sonraki süreçte de gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta üzerine düşen görev ve sorumlulukları, sahip olduğu donanımlı personel ve geliştirdiği etkin politikalarla yerine getirmeye devam edecektir.

Deprem yer sarsıntısıdır. Yeryüzü, birbirini tamamlayan parçalardan oluşur.

Bunu yapboz oyunundaki parçalara benzetebiliriz. Bu parçalara levha adını veriyoruz. Levhalar zamanla kırılarak depremlere neden olur.

Deprem önce hafif bir sarsıntı ve uğultuyla başlar. Sarsıntı birden şiddetlenir. Sarsıntı şiddetlenince en çok zararı verir. Deprem sonucunda can ve mal kaybı olabilir.

DEPREMİN YOL AÇABİLECEĞİ ZARARLAR NELERDİR?

Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alır. Bu nedenle yurdumuzda bazen büyük depremler olmaktadır.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde 7,4 şiddetinde olmuştur. Meydana gelen 7.4 şiddetinde ki Marmara depreminde pek çok kişi yaşamını yitirmiştir.

Deprem; sağlam yapılmamış binalara, yollara, tünellere ve köprülere zarar verebilir. Deprem sırasında bazı insanlar enkaz altında kalabilirler. Kimi zaman toprak üzerinde uzun yarıklar ve çatlaklar oluşabilir. Kentler, yerleşim alanları zarar görebilir. İnsanlar, can ve mal kaybına uğrayabilirler.

DEPREMİN ZARARLARINDAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Depremin ne zaman olacağını önceden bilemeyiz. Fakat depremin zararlarından korunabiliriz.

Bunun için deprem hakkında bilgi edinmeli, depreme karşı hazırlıklı olmalıyız.

Depremin zararlarından korunma yollarını 3 başlık altında inceleyebiliriz:

Evlerimiz depreme dayanıklı olmalıdır. Deprem, dayanıklı yapılmış konutlara zarar vermez. Oturduğumuz binaların depreme

dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmeliyiz. Gerekirse, dayanıklı duruma getirmeliyiz.

Bir deprem planı hazırlamalıyız. Bu planda güvenli yerleri ve deprem sonrası, binadan çıkış yollarını belirlemeliyiz. Sarsıntı anında devrilebilecek kitaplık, vitrin gibi eşyaları sabit duruma getirmeliyiz.

Deprem çantası hazırlamalıyız. Deprem çantasına radyo, pilli fener, pil, düdük ve ilkyardım çantasını koymalıyız.

Giyecek, içecek, yiyecek maddelerini deprem çantasına yerleştirmeliyiz.

Deprem çantasını evimizde ulaşabileceğimiz bir yerde bulundurmalıyız.

Depremden sonra aile bireylerinin buluşacağı bir yer belirlemeliyiz. Buluşacağımız yerleri açık alanlardan seçmeliyiz.

Elektrik direklerinden ve binalardan uzak durmalıyız.

Depremle ilgili kitap ve broşürler bulup okumalıyız. Okulumuzda depremle ilgili toplantılar yapılırsa, bu toplantılara katılarak depremle ilgili bilgi edinebiliriz.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bundan sonraki süreçte de gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta üzerine düşen görev ve sorumlulukları, sahip olduğu donanımlı personel ve geliştirdiği etkin politikalarla yerine getirmeye devam edecektir.

Yüce rabbim ülkemizi her türlü afattan korusun Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir