BU GÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA

BU GÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA

İnsan, yaratılışının gereği olarak dikkat, düşünce ve heyecanını gelecek üzerine yoğunlaştırmaktadır.

Oysaki geçmişteki olumlu ve olumsuz davranışları değerlendirmeden geleceğin planını yapmak mümkün değildir.

Bunun için bir yıllık zaman insan ve toplum hayatı açısından son derece önemlidir.

Bu süre içinde şahıs aile, millet ve insanlık için neler yapıldı? Bilgi ve kültür alanında neler kazanıldı? Belirlenmiş zaman dilimi içinde yapılması gereken ibadet, itaat vs. iyilikler gerçekleştirildi mi? Daha da önemlisi geçmişle ilgili samimi bir değerlendirme yapıldı mı? İşte bütün bu soruların cevaplarını aramak gerekir.

Çünkü geçmişin muhasebesini yapmadan geleceğin hareket tarzını belirlemek doğru olmaz.

Yüce Allah’a hamd olsun. Rabbimiz sana binlerce şükürler olsun bizi insan olarak yarattın.

Rabbimiz sana milyonlarca hamd olsun ki bizi âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.s) ümmet eyledin. Rabbim sana milyarlarca senalar olsun ki tüm bu nimetlerinle birlikte mümin kullarını inşallah cennetine ve cemaline kavuşturacaksın.

Rabbimiz sana yine sonsuz şükürler olsun ki henüz hayattayız ve geçmişimizle yüzleşmek, tövbe etmek için hala bir şansımız var!

Küçük bir esnaf bile belli bir zaman geçtikten sonra geçmiş hesapların muhasebesini yapmaktadır peki biz geçmişimizin muhasebesini yapıyor muyuz?

Bu soru sık sık kendimize sormamız gereken bir soru olmalıdır, Efendimiz (s.a.s) bu hususa dikkatlerimizi çekiyor ve şöyle buyuruyor: Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.

Amelleriniz tartılmazdan önce siz kendi kendinizi tartınız; büyük hesap gününe hazırlanınız!

Bir başka hadisi şerifte ise Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Sen dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol, akşama erdin mi sabahı bekleme, sabaha erdin mi akşamı bekleme. Sağlıklı olduğun sırada hastalık halin için hazırlık yap.

Hayatta iken’de ölüm için hazırlık yap, bugün yapacağın iyiliği yarına bırakma.

Sonunda sen de bunu anlayacak ve idrak edeceksin. Aklını başına al da, işin sonunu bugünden görmeğe çalış. Hakîkati, âhireti görecek gözünü gafletle ve nefsânî temâyüllerle âmâ etme. İstikbâli gören mesut olur.

Böyle kişinin Hak yolunda yürürken hiçbir zaman ayağı kaymaz, sürçmez, tökezlemez.

Ey yolculuğu seven kişi! Yolcu o kişiye derler ki, yolu düşünür, varacağı yeri hesaplar; aklı hep ileridedir!

Elindeki nimetleri sağlığında kendin ver! Sen öldükten sonra bunlar elinden çıkar, sâhip olamazsın! Istırap çekmemek istersen, kabirde ıstırap çekenleri hatırla! Bugün hazine elinde iken lâzım gelen yerlere çabuk infak et, yarına bırakma! Çünkü yarın anahtar elinden çıkmış olur

Kapına bir garip gelirse, eli boş gönderme. Allah göstermesin, belki birgün sen de garip olur, kapıları dolaşırsın!

Aklını başına al da, sermayeni bugün için değil, ilerdeki cenneti ve Hak rızasını elde etmek için biriktir!

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir