Ankara’dan sesleniş
BU GÜN YAPACAĞIN İYİLİĞİ
YARINA BIRAKMA

İnsan, yaratılışının gereği olarak dikkat, düşünce ve heyecanını
gelecek üzerine yoğunlaştırmaktadır.
Oysaki geçmişteki olumlu ve olumsuz davranışları
değerlendirmeden geleceğin planını yapmak mümkün değildir.
Bunun için bir yıllık zaman insan ve toplum hayatı açısından son
derece önemlidir.
Bu süre içinde şahıs aile, millet ve insanlık için neler yapıldı? Bilgi
ve kültür alanında neler kazanıldı? Belirlenmiş zaman dilimi içinde
yapılması gereken ibadet, itaat vs. iyilikler gerçekleştirildi mi? Daha
da önemlisi geçmişle ilgili samimi bir değerlendirme yapıldı mı? İşte
bütün bu soruların cevaplarını aramak gerekir.

Çünkü geçmişin muhasebesini yapmadan geleceğin hareket tarzını
belirlemek doğru olmaz.
Yüce Allah’a hamd olsun. Rabbimiz sana binlerce şükürler olsun
bizi insan olarak yarattın.
Rabbimiz sana milyonlarca hamd olsun ki bizi âlemlere rahmet
olarak gönderdiğin Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.s) ümmet
eyledin. Rabbim sana milyarlarca senalar olsun ki tüm bu
nimetlerinle birlikte mümin kullarını inşallah cennetine ve cemaline
kavuşturacaksın.
Rabbimiz sana yine sonsuz şükürler olsun ki henüz hayattayız ve
geçmişimizle yüzleşmek, tövbe etmek için hala bir şansımız var!
Küçük bir esnaf bile belli bir zaman geçtikten sonra geçmiş
hesapların muhasebesini yapmaktadır peki biz geçmişimizin
muhasebesini yapıyor muyuz?
Bu soru sık sık kendimize sormamız gereken bir soru olmalıdır,
Efendimiz (s.a.s) bu hususa dikkatlerimizi çekiyor ve şöyle
buyuruyor: Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.
Amelleriniz tartılmazdan önce siz kendi kendinizi tartınız; büyük
hesap gününe hazırlanınız!
Bir başka hadisi şerifte ise Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Sen
dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol, akşama erdin mi sabahı
bekleme, sabaha erdin mi akşamı bekleme. Sağlıklı olduğun sırada
hastalık halin için hazırlık yap.
Hayatta iken’de ölüm için hazırlık yap, bugün yapacağın iyiliği
yarına bırakma.
Sonunda sen de bunu anlayacak ve idrak edeceksin. Aklını başına
al da, işin sonunu bugünden görmeğe çalış. Hakîkati, âhireti
görecek gözünü gafletle ve nefsânî temâyüllerle âmâ etme. İstikbâli
gören mesut olur.
Böyle kişinin Hak yolunda yürürken hiçbir zaman ayağı kaymaz,
sürçmez, tökezlemez.
Ey yolculuğu seven kişi! Yolcu o kişiye derler ki, yolu düşünür,
varacağı yeri hesaplar; aklı hep ileridedir!
Elindeki nimetleri sağlığında kendin ver! Sen öldükten sonra bunlar
elinden çıkar, sâhip olamazsın! Istırap çekmemek istersen, kabirde
ıstırap çekenleri hatırla! Bugün hazine elinde iken lâzım gelen
yerlere çabuk infak et, yarına bırakma! Çünkü yarın anahtar elinden
çıkmış olur
Kapına bir garip gelirse, eli boş gönderme. Allah göstermesin, belki
birgün sen de garip olur, kapıları dolaşırsın!
Aklını başına al da, sermayeni bugün için değil, ilerdeki cenneti ve
Hak rızasını elde etmek için biriktir!
Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir