Ankara’dan sesleniş GÜNÜMÜZDE TEKNOLOJİNİN YARARLARI ZARARLARI

Günlük hayatımızın her alanında (eğitim, bankacılık, yönetim,
iş, tarım, ulaşım vb.) teknoloji kelimesini çok sık kullanmaktayız. Ve
bunun yanında her zaman söylenen bir söz vardır;
Biz teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz.
Burada anlaşılmayan nokta ise, teknolojinin hangi yönünün
takip edildiği ya da edilmesi gerektiğidir. Her zaman söylenen bu
sözün çok geniş anlam ifade etmesinin nedeni ise “teknoloji”
kelimesinin çok geniş anlamları içermesidir.
Bu bölümde teknolojinin ne anlama geldiği açık ve net olarak
Anlatılmaya çalışılmıştır.

Eğitimin içinde sık sık kullanılan
EğitimTeknolojisi teriminin ne anlama geldiği ve temellerinin
nelerden oluştuğu daha açık olarak anlaşılabilecektir.
Bu sayede eğitimciler, eğitim teknolojisinin sadece televizyon,
bilgisayar, yazı tahtası, tepegöz vb. araç gereçlerden oluşmadığını,
aynı zamanda kuramsal boyutu olan yeni öğrenme öğretme
yöntemleri, öğretim ortamı tasarım teknikleri vb. noktaları da
içerdiğini daha kavrayabilecektir.
Bu tanımdan yola çıkarak teknolojinin yararları üzerinde
durmamız gerektiğini düşünebiliriz fakat bilinçli kullanılmadığı
durumlarda teknolojinin zararları ile karşı karşıya kalıyoruz!
Teknolojinin yararları nelerdir, zararları nelerdir? Bu soruların
cevapları ile teknoloji kullanımı deneyimini doğru tasarlamak
mümkün.
Bilinçsizlikten bahsettiğimizde haliyle aklımıza ilk gelmesi
gereken, çocuklardır.
Bir yetişkinin teknolojiyi zararlı yönde kullanmasına
“bilinçsizlik” diyebileceğimiz gibi tercih diyebiliriz. Fakat çocuklar
için “tercih” diyemeyiz. Çünkü çocuklar, teknolojik ürünleri zararlı
yönde kullanırken kendilerine verdikleri zararın bilincinde
değildirler.
Bilinçsizlikten bahsettiğimizde haliyle aklımıza ilk gelmesi
gereken, çocuklardır.
Bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik cihazların başında
(ekran başında) fazla vakit geçirmek dikkat dağınıklığı ve
konsantrasyon bozukluğu gibi problemlere neden oluyor.
Bu durum, çocuğun akademik başarısını olumsuz yönde
etkileyerek, okulda ve derslerdeki başarısını düşürüyor.Elbette, bu problemi teknolojiye mal etmemek gerekir. En
başında söylediğimiz gibi, bu tür sorunların sebebi, teknolojinin
aşırı (bilinçsiz) kullanılmasıdır.
Unutmamak gerekir ki teknolojik gelişmeler, insana fayda
sağlama amacı taşır. Doğru teknolojiyi, doğru miktarda kullanmak
elbette zararlı değil, yararlı bir kullanım şeklidir.
Teknik ve Kültür Bütün bu kavramların yanında teknik ya da
teknoloji ve kültür arasında belli bir ilişki bulunmaktadır çünkü
teknik her zaman insanların yaşantılarını, davranışlarını, iletişim
biçimlerini ve kültür ile ilgili diğer bütün kavramları
etkilemektedirler.
Bilim adamları yaptıkları bilimsel araştırmalar neticesinde
Elde ettikleri sonuçlara göre, bütün teknolojileri kültür içine
yerleştirilmektedirler.
Bütün teknolojik gelişmelerin bir insan ürünü olduğu
rahatlıkla söylenebilir, çünkü bunları geliştirenler insanlardır.
İster beğenelim, ister beğenmeyelim çocuklar artık dijital ve
kablosuz bir dünyada büyüyor.
Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar, elektronik kitaplar, oyun
konsolları ve diğer teknolojik cihazlar artık hayatımızın
vazgeçilmezlerinden. İnternet, uygulamalar veya televizyon hem
eğlence için, hem de eğitim için harika imkânlar sunuyor.
Teknolojiyi kullanmak değil, onu kullanma biçimimiz sorun
yaratıyor.
Hoşça kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla
Kapatmayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir