AĞLA İNSANOĞLU AĞLA AĞLANACAK ZAMANDIR

AĞLA İNSANOĞLU AĞLA

AĞLANACAK ZAMANDIR

Güneş batmaya başlamış, zaman daralmış, söylenecek söz tükenmek üzeredir.

“Ağla insanoğlu ağla ağlanacak zamandır”. Başlıklı makalesinde Murat Duman vahdet çeşmesinden ummana kitabında şöyle yazmaktadır.

Eyvah demek ne çare! Hiçbir derde derman olmayacaktır.

Vakitsiz söylenecek “eyvah”lar.

Zaman her zaman pusu kurar insanoğluna, ama biliriz ki zaman, zamanında söylenen eyvahlara kulak verir, insanların ağzından sıklıkla işitilen bir söz vardır; “En değerli şey nedir?” deyince; “Zaman” der.

Bu söz genellikle kendini dünya işlerine kaptıran,” vakit, nakittir” diyerek servetine servet katmaya çalışan insanlarımızın ağzında yer etmiş bir sözdür.

Yaradılışın gayesini bilerek yaşayan insanlar içind zaman değerlidir.

Onlar için zaman, kıymetli bir hazinedir, ancak yaratıldığı gayeye ve kendine emredilen şekilde yaşayarak kıymetlendirir zamanını.

Bu gayeye hasıl olan insanlar ölümü ve ölümden sonraki yaşamı bilen ilahi adaleti bilerek yaşayan insanlardır.

Ne mutlu ki, yaradılışın gayesini bilerek içine sindire sindire hakkın emirlerini yaşayanlara!

Onlarda hiçbir zaman korku olmaz, olmaz çünkü bu dünyanın zevklerinden kendini sıyırarak hakkın emirlerine kul olmuştur onlar, fakat kendini hereğin üstünde gören, dünyanın zevk ve sefasına kanarak gücünü (dünyalık gücünü) yenilmez güç sanan aklı hafifler var ya işte onlar acınacak insanlardır.

İslam, insanları hem dünyada hem de ahirette mutlu ve huzurlu kılmak için gönderilen ilahî bir dindir.

Bu amacı gerçekleştirmek için Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de çeşitli prensipler va’z etmiştir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber (s.a.s) de hayatı boyunca insanları mutlu edecek evrensel ilkeleri açıklamış ve insanları bu ilkelere bağlı kalmaya davet etmiştir.

Günümüz insanının bu evrensel ilkeleri kabul edip hayatında uygulaması gerekir.

Günümüz insanı mutlu değilse, stres ve sıkıntı dolu bir hayat geçiriyorsa bütün bunların temel sebebi;

Allah’ın gönderdiği ilahî ışıktan uzaklaşmasıdır. Evrensel ilkeler ihtiva eden Kur’an-ı Kerim’i kulak ardı etmek ve en güzel

Örnek olarak gönderilen Hz. Muhammed’in örnekliğini kabul etmemek insanları mutsuz ve bedbaht hale

Getirmiştir.

“İnsanların efendisi onlara hizmet edendir.”32 sözü ne kadar doğru bir sözdür.

İnsanlara iyilik yaparak, onları memnun ederek mutlu olmalarını sağladığımızda biz de mutlu oluruz.

Mutluluğunu artırmak isteyenler diğer insanlara iyilik ve yardım yapmayı alışkanlık haline getirmelidirler.

Ne mutlu; hayatını Allah ve Resulünün buyrukları doğrultusunda düzenleyenlere.

Yazıklar olsun Allah’a kulluğu ve Resulünün sünnetine uymayı terk edip mutluluğu başka yollarda arayanlara…

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir