Ankara’dan sesleniş YÖRÜK ALİ’NİN YAVERİ Şükrü Oğuz ALPKAYA

Şükrü Oğuz Alpkaya (d. 1893, Antakya – ö. 6 ocak 1966, Çankırı), Kurtuluş Savaşı’nda Yörük Ali Efe’nin Yaveri olarak görev yapan, Yörük Ali Efe ile birlikte Aydın cephesinde düşman kuvvetleriyle yapılan savaşlara katılan Türk subayı.

Babası Zeki Efendi’dir. İlk eğitimini Antakya’da bitirdikten sonra İstanbul Vefa İdadisi’nden mezun oldu. Yükseköğrenim için İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesi’ne girdi.

Yörük Ali Efe ile birlikte üç yüze yakın baskın ve taarruzlara bizzat katıldı. Yörük Ali’nin askeri müşavirliğini, yaverliğini üstlendi. Kurtuluş savaşının başından sonuna kadar Yörük Ali Efe müfrezesi ile birlikte omuz omuza savaştı. Sivas Kongresi’ne Aydın mıntıkasından murahhas olarak katıldı.

Yörük Ali Efe’nin refakatinde iken, Çerkez Ethem’in isyanını bastırmakta ve bu isyanın efelere de bulaşmasını önlemekte gösterdiği fevkalade hizmet ve yararlık nedeniyle, Menderes Grup Kumandanlığının tavsiyesiyle, Müdafaa-i Milliye Vekâlet’ince, 10 ocak 1921 den itibaren rütbesi Yüzbaşılığa yükseltildi.

Sakarya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Konya’da açılan topçu kursuna katıldı ve bu kursu başarıyla bitirdi. Konya’da bulunduğu sırada husumetten doğan bir iftira sonucu kısa bir süre tutuklu kaldı. Ancak kendisine yapılan ağır suçlamaların hepsinden beraat etti.

Devamını Oku