2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİME OKULLAR AÇILIRKEN

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİME

OKULLAR AÇILIRKEN

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ ÖN PLANDA OLMALIDIR.

Milli ve Manevi Değerler; Toplumun geleceğine yön veren; din, dil, tarih, kültür, örf adet, gelenek ve göreneklerdir.

Bir milletin değerler yargısı onun kendi kimliğini ortaya koyan hususlardır. Sosyolojik

Tanımlama açısından değerler, bir milletin veya toplumun fertlerinin, oluşturmuş olduğu modellerin, hedeflerinin ve amaçların bir başka sos yo-kültürel olgularla önemliliklerini ölçmeye yarayan ölçütler demektir.

Bir başka ifade ile değerler, bir inanç olması bakımından dünyanın belli bir kısmıyla ilgili algı, duygu ve bilgilerimizin bir bileşimidir.

Manevi değerler, kişinin gideceği yönü belirleyen

Pusulalardır. Ne giydiği, nerede yaşadığı, kiminle evleneceği, yaşamak için ne yaptığına kadar her şey maddi veya manevi değerlerin etkisindedir.

Kısaca denilebilir ki toplumdaki fertlerin neleri yapıp, neleri yapmaması gerektiğini söyleyen de bunu toplumun içeresinde dillendiren sözlü ve sözsüz iletişimi de bu değer yargıları sağlar.

Ahlaki değerler, insanı doğru ve adaletli olmaya, muhtaçlara yardım etmeye, iyilik yapmaya, iyiliğe teşekkür etmeye, insan haklarına saygı göstermeye davet eder; adam öldürme, yalan, aldatma, bencillik, hırsızlık, zina, zulüm ve haksızlık gibi kötülüklerden uzak durmaya çağırır.

“İnsanlığın dini-ahlaki tecrübesinin bize sunduğu sağlam veriler gösteriyor ki, bütün beşeri topluluklarda temel değerler ve ahlak kanunları şu veya bu anlamda var olmuş ve bilinmiş İnsan hakları, demokrasi ve barış gibi çağımızın modern değerleri de kıymetini esasında bu ahlaki prensiplere dayanmasından almaktadır.

Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır.

Kökleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek bugünümüze

ve yarınlarımıza uzanmaktadır.

Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, hayatımızın rutin akışında ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada eyleme geçmemizi sağlayan kudretin ve gücün kaynağıdır.

İşte bu yüzden diyorum ki; 2019-2020 Eğitim öğretim yılı için okullar açılırken Milli ve Manevi değerlerimizi işleyelim.

Başarı ve mutluluğun olmazsa olmazı, sağlam bir inanç ve değerlere bağlılıktır.

Son zamanlarda hızla yok olamaya doğru giden değerlerimizi korumak ve yaşatmak için okullarımızda bunların öğretilmesi , sağlıklı bir toplum oluşturmak adına çok önemlidir.

Toplum olarak bizleri ayakta tutan en üst değer olan din kavramımızın ve milli kültürümüzün sağlam bir şekilde öğretimi bizler için çok önemlidir.

Özellikle çocuklarımızın topluma faydalı olma ve değerlerimizi yaşatma noktasında sadece müfredatlımızdaki derslerle değil kurumsal destekli faaliyetler, gezi, tanıtım ve sosyal proje çalışmaları ile de desteklenmelidir.

Bu düşünceyle yeni eğitim öğretim yılı ülkemize öğretmenlerimize öğrencilerimize halkımıza hayırlı uğurlu olsun.

Hoşça Kalın Dostça Kalın Ama Gönül Kapılarınızı Asla Kapatmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir